• Brno University of Technology - Centre of Sports Activities
  • Research centres

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Research & Development Results

Publication detail

Original Title: Soft Computing Methods in Business Optimization
Czech Title: Soft computingové metody v podnikatelské optimalizaci
English Title: Soft Computing Methods in Business Optimization
Author(s): DOSTÁL, P.
Type: journal article
Language: en
Original Abstract: Article deals with the use of soft computing methods in the area of optimalization in business. It is mentioned brief description of methods, such as fuzzy logic, neuronal networks and evolutional algorithms. It is mentioned their development, further their pros and cons of their use in the area of optimalization in business and their future usage.
Czech abstract: Článek pojednává o použití metod soft computingu v oblasti optimalizace v podnikatelství. Je uveden stručný popis metod, jako je fuzzy logika, neuronové sítě a evoluční algoritmy. Je zmíněn jejich vývoj, dále výhody a nevýhody jejich použití v uvedené oblasti optimalizace v podnikatelství a budoucnost využití uvedených metod.
English abstract: Article deals with the use of soft computing methods in the area of optimalization in business. It is mentioned brief description of methods, such as fuzzy logic, neuronal networks and evolutional algorithms. It is mentioned their development, further their pros and cons of their use in the area of optimalization in business and their future usage.
Keywords: Soft Computing, Business, Optimization
RIV year: 2013
Released: 29.10.2013
Publisher: GJTO
Location: USA
Pages from: 20
Pages to: 21
Pages count: 3