• Brno University of Technology - Centre of Sports Activities
  • Research centres

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Research & Development Results

Publication detail

Original Title: The Use of Soft Computing in Management
Czech Title: Využití soft computingu v managementu
English Title: The Use of Soft Computing in Management
Author(s): DOSTÁL, P.
Type: book chapter
Language: en
Original Abstract: The decision-making processes in management are very complicated because they include political, social, psychological, economic, financial, and other factors. Many variables are difficult to measure; they may be characterized by imprecision, uncertainty, vagueness, semi-truth, approximations, and so forth. Soft computing methods have had successful applications in management. Nowadays the new theories of soft computing are used for these purposes. The applications in management have specific features in comparison with others. The processes are focused on private corporate attempts at money making or decreasing expenses. The soft computing methods help in decentralization of decision-making processes to be standardized, reproduced, and documented. There are various soft computing methods used in management-classical ones and methods using soft computing. Among soft computing methods there belongs fuzzy logic, neural networks, and evolutionary algorithms. The use of the theories mentioned previous is important also in the sphere of analysis and simulation. The case studies are discussed in the article. It can be mentioned, for example, which way should be used to address the potential customer (fuzzy logic), which kind of customer could be provided by a loan or a mortgage (neural networks), the sorting of products according to the kind of customers (genetic algorithms), or solving the travelling salesman problem (evolutionary algorithms).
Czech abstract: Rozhodování v managementu je komplikovanou záležitostí protože zahrnuje politické, sociální, psychologické ekonomické, finanční a další aspekty. Možné proměnné je obtížné změřit, protože jsou charakterizovány nepřesností, nejistotou, vágností, polopravdou, aproximací atd. Soft computingové metody mají úspěšné aplikace v managementu. V současné době jsou nové teorie soft computingu využívány pro tyto účely. Aplikace v management jsou specifické vlastnosti v porovnání s ostatními. Procesy jsou zaměřeny na firemní rozhodování vedoucí k zisku a s snižování výdajů.Soft computing pomáhá k decentralizaci rozhodovacích procesů aby standardizovány, reprodovatelné a dokumentovatelné. Existují různé soft computingové metody používáné v management - klasické metody a metody využívající soft computing. Mezi soft computingové metody patří fuzzy logika, neuronové sítě a evoluční algoritmy. Je zmíněno využití těchto metod v managementu také v oblasti analýzy a simulace. Případové studie jsou zmíněny v textu. Lze zmínit například oslovení potencionálního zákazníka (fuzzy logka), kterému klientovi bude poskytnuta půjčka nebo hypotéka (neuronové sítě), třídění produktů podle typu klienta (genetické algoritmy) nebo řešení obchodního cestujícího (evoluční algoritmy).
English abstract: The decision-making processes in management are very complicated because they include political, social, psychological, economic, financial, and other factors. Many variables are difficult to measure; they may be characterized by imprecision, uncertainty, vagueness, semi-truth, approximations, and so forth. Soft computing methods have had successful applications in management. Nowadays the new theories of soft computing are used for these purposes. The applications in management have specific features in comparison with others. The processes are focused on private corporate attempts at money making or decreasing expenses. The soft computing methods help in decentralization of decision-making processes to be standardized, reproduced, and documented. There are various soft computing methods used in management-classical ones and methods using soft computing. Among soft computing methods there belongs fuzzy logic, neural networks, and evolutionary algorithms. The use of the theories mentioned previous is important also in the sphere of analysis and simulation. The case studies are discussed in the article. It can be mentioned, for example, which way should be used to address the potential customer (fuzzy logic), which kind of customer could be provided by a loan or a mortgage (neural networks), the sorting of products according to the kind of customers (genetic algorithms), or solving the travelling salesman problem (evolutionary algorithms).
Keywords: Soft computing, management, business, economics, finance, fuzzy logic, artificial neural networks, genetic algorithms, evolutionary algorithms
RIV year: 2013
Released: 03.09.2013
Publisher: IGI Globe
Location: USA
ISBN: 9781466644502
Book: Handbook of Research on Novel Soft Computing Intelligent Algorithms: Theory and Practical Applications (2 Volumes)
Edition: 1
Edition number: 1
Pages from: 294
Pages to: 326
Pages count: 32
URL: http://www.igi-global.com/book/meta-heuristics-optimization-algorithms-engineering/66379