• Brno University of Technology - Centre of Sports Activities
  • Research centres

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Research & Development Results

Publication detail

Original Title: Forecasting of Time Series with Fuzzy Logic
Czech Title: Predikce časových řad prostřednictvím fuzzy logiky
English Title: Forecasting of Time Series with Fuzzy Logic
Author(s): DOSTÁL, P.
Type: journal article
Language: en
Original Abstract: There are different methods used as supports for forecasting of time series. Thery are used various theories among them belongs fuzzy logic. The article describes case study of use
Czech abstract: Existují nejrůznější metody pro podporu predikce časových řad. Jsou využívány nejrůznější metody soft computingu, mezi něž patří fuzzy logika. V článku jsou uvedeny případové studie použití.
English abstract: There are different methods used as supports for forecasting of time series. Thery are used various theories among them belongs fuzzy logic. The article describes case study of use
Keywords: Forecasting, fuzzy logic, time series, case study
RIV year: 2013
Released: 03.06.2013
Publisher: Springer-Verlag
Location: Berlin Heidelberg
Pages from: 155
Pages to: 162
Pages count: 7
URL: http://www.springer.com/physics/complexity/book/978-3-642-33226-5