• Brno University of Technology - Centre of Sports Activities
  • Research centres

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Publications

Title Type
Author
Publisher Year

Publication detail

Original Title: Methods of Liveness Testing By Fingers
Czech Title: Metody testování živosti u otisků prstů
Author(s): LODROVÁ, D.; DRAHANSKÝ, M.
Type: conference paper
Branch: Počítačový hardware a software
Language: English
Original Abstract: This article describes the liveness detection for biometric systems which are based on fingerprint recognition. This article gives a brief overview of known liveness detection methods. Our two patented methods based on recognition of pulse (heart activity) are introduced more in detail. At the end there is shown our experiment with a stamp (fake of a fingerprint) and its influence to the fingerprint scanning by different sensor technologies.
Czech abstract: Tento článek popisuje testování živosti pro biometrické systémy založené na snímání otisků prstů. Nejprve je uveden krátký přehled známých metod testování živosti. Potom jsou více detailněji představeny naše dvě patentované metody založené na detekci pulsu. Nakonci je ukázán experiment s razítkem (falešným otiskem prstu) a jeho účinek na senzory otisků prstů s rozdílnými technologiemi snímání.
Keywords: liveness testing, fingerprints, artificial fingers, pulse detection.
RIV year: 2008
Released: 30.06.2008
Publisher: Publishing house of Brno University of Technology VUTIUM
Location: Brno
ISBN: 978-80-214-3612-1
Book: Analysis of Biomedical Signals and Images
Edition: NEUVEDEN
Edition number: NEUVEDEN
Pages from: 1
Pages to: 7
Pages count: 6

Publication search