Publication detail

Experimentální ověření sklovláknobetonových fasádních kazetových dílců při zatížení větrem

MELCHER, J., KARMAZÍNOVÁ, M., KNĚZEK, J.

Original Title

Experimentální ověření sklovláknobetonových fasádních kazetových dílců při zatížení větrem

Czech Title

Experimentální ověření sklovláknobetonových fasádních kazetových dílců při zatížení větrem

Language

cs

Original Abstract

Příspěvek pojednává o experimentálním ověření sklovláknobetonových fasádních kazetových dílců při zatížení větrem

Czech abstract

Příspěvek pojednává o experimentálním ověření sklovláknobetonových fasádních kazetových dílců při zatížení větrem

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT9987,
 author="Jindřich {Melcher} and Marcela {Karmazínová} and Josef {Knězek}",
 title="Experimentální ověření sklovláknobetonových fasádních kazetových dílců při zatížení větrem",
 annote="Příspěvek pojednává o experimentálním ověření sklovláknobetonových fasádních kazetových dílců při zatížení větrem",
 address="VÚSTAH",
 booktitle="Sborník přednášek ze VI. konference "Nové stavební hmoty a výrobky"",
 chapter="9987",
 institution="VÚSTAH",
 year="2002",
 month="october",
 pages="52",
 publisher="VÚSTAH",
 type="conference paper"
}