Publication detail

Některé příčiny vzniku poruch podlahových desek při jejich návrhu

Original Title

Některé příčiny vzniku poruch podlahových desek při jejich návrhu

Czech Title

Některé příčiny vzniku poruch podlahových desek při jejich návrhu

Language

cs

Original Abstract

Příspěvek je věnován analýze příčin vzniku poruch rozsáhlých podlahových desek ve stadiu projektového návrhu. Poruchy způsobené nevhodným prováděním nejsou předmětem tohoto rozboru.

Czech abstract

Příspěvek je věnován analýze příčin vzniku poruch rozsáhlých podlahových desek ve stadiu projektového návrhu. Poruchy způsobené nevhodným prováděním nejsou předmětem tohoto rozboru.

BibTex


@inproceedings{BUT9957,
  author="Petr {Štěpánek}",
  title="Některé příčiny vzniku poruch podlahových desek při jejich návrhu",
  annote="Příspěvek je věnován analýze příčin vzniku poruch rozsáhlých podlahových desek ve stadiu projektového návrhu. Poruchy způsobené nevhodným prováděním nejsou předmětem tohoto rozboru.",
  booktitle="Sborník mezinárodní konference Sanace 2002",
  chapter="9957",
  year="2002",
  month="may",
  pages="185",
  type="conference paper"
}