Publication detail

Motivace budoucích posluchačů a posluchaček Fakulty chemické Vysokého učení technického v Brně a studentů a studentek této fakulty ke studiu matematiky

POLCEROVÁ, M.

Original Title

Motivace budoucích posluchačů a posluchaček Fakulty chemické Vysokého učení technického v Brně a studentů a studentek této fakulty ke studiu matematiky

Czech Title

Motivace budoucích posluchačů a posluchaček Fakulty chemické Vysokého učení technického v Brně a studentů a studentek této fakulty ke studiu matematiky

Language

cs

Original Abstract

Příspěvek se zabývá tím, jak se snažíme na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně motivovat pro studium matematiky nejen před, ale i během studia. Budoucí posluchače a posluchačky se snažíme motivovat hlavně v rámci kursu „Opakování základů středoškolské matematiky“, který studiu na naší fakultě předchází. Studující prvního semestru pak motivujeme hlavně v předmětu „Matematika I“,studující letního semestru v předmětu „Počítačová cvičení z matematiky“ a studující vyšších ročníku pak v předmětu „Matematika II“. Příspěvek popisuje nejen kde a jak se snažíme studující motivovat, ale také konkrétní ukázky motivačních příkladů.

Czech abstract

Příspěvek se zabývá tím, jak se snažíme na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně motivovat pro studium matematiky nejen před, ale i během studia. Budoucí posluchače a posluchačky se snažíme motivovat hlavně v rámci kursu „Opakování základů středoškolské matematiky“, který studiu na naší fakultě předchází. Studující prvního semestru pak motivujeme hlavně v předmětu „Matematika I“,studující letního semestru v předmětu „Počítačová cvičení z matematiky“ a studující vyšších ročníku pak v předmětu „Matematika II“. Příspěvek popisuje nejen kde a jak se snažíme studující motivovat, ale také konkrétní ukázky motivačních příkladů.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT99272,
 author="Marie {Polcerová}",
 title="Motivace budoucích posluchačů a posluchaček Fakulty chemické Vysokého učení technického v Brně a studentů a studentek této fakulty ke studiu matematiky",
 annote="Příspěvek se zabývá tím, jak se snažíme na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně motivovat pro studium matematiky nejen před, ale i během studia. Budoucí posluchače a posluchačky se snažíme motivovat hlavně v rámci kursu „Opakování základů středoškolské matematiky“, který studiu na naší fakultě předchází. Studující prvního semestru pak motivujeme hlavně v předmětu „Matematika I“,studující letního semestru v předmětu „Počítačová cvičení z matematiky“ a studující vyšších ročníku pak v předmětu „Matematika II“. Příspěvek popisuje nejen kde a jak se snažíme studující motivovat, ale také konkrétní ukázky motivačních příkladů.",
 address="Masarykova univerzita",
 booktitle="Sborník referátů z konference Motivace nadaných žáků a studentů v matematice a přírodních vědách",
 chapter="99272",
 edition="první",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="Masarykova univerzita",
 year="2012",
 month="october",
 pages="91--107",
 publisher="Masarykova univerzita",
 type="conference paper"
}