Publication detail

Exploration of relations between BOLD fMRI and EEG using independent component analysis

LAMOŠ, M. MAREČEK, R. SLAVÍČEK, T. JAN, J.

Original Title

Hledání vztahů mezi BOLD fMRI a EEG pomocí analýzy nezávislých komponent

Czech Title

Hledání vztahů mezi BOLD fMRI a EEG pomocí analýzy nezávislých komponent

English Title

Exploration of relations between BOLD fMRI and EEG using independent component analysis

Type

abstract

Language

cs

Original Abstract

Použití analýzy nezávislých komponent k nalezení souvislostí mezi daty z fMRI a EEG u epileptických pacientů s cílem nalezení komponenty popisující signál generovaný epileptogenním centrem.

Czech abstract

Použití analýzy nezávislých komponent k nalezení souvislostí mezi daty z fMRI a EEG u epileptických pacientů s cílem nalezení komponenty popisující signál generovaný epileptogenním centrem.

English abstract

Finding relations between fMRI and EEG data using ICA for epileptic patients with the aim of discovery the signal describing epileptogenic centre activity.

Keywords

fMRI, EEG, ICA, epilepsy

Released

04.04.2013

Publisher

Univerzita Palackého v Olomouci

Location

Olomouc

Pages from

33

Pages to

33

Pages count

1

BibTex


@misc{BUT98967,
 author="Martin {Lamoš} and Radek {Mareček} and Tomáš {Slavíček} and Jiří {Jan}",
 title="Hledání vztahů mezi BOLD fMRI a EEG pomocí analýzy nezávislých komponent",
 annote="Použití analýzy nezávislých komponent k nalezení souvislostí mezi daty z fMRI a EEG u epileptických pacientů s cílem nalezení komponenty popisující signál generovaný epileptogenním centrem.",
 address="Univerzita Palackého v Olomouci",
 booktitle="9. mezinárodní workshop funkční magnetické rezonance - sborník abstrakt",
 chapter="98967",
 howpublished="print",
 institution="Univerzita Palackého v Olomouci",
 year="2013",
 month="april",
 pages="33--33",
 publisher="Univerzita Palackého v Olomouci",
 type="abstract"
}