Publication detail

Vliv dolní vody na průtočnou kapacitu hladinové klapky

Original Title

Vliv dolní vody na průtočnou kapacitu hladinové klapky

Czech Title

Vliv dolní vody na průtočnou kapacitu hladinové klapky

Language

cs

Original Abstract

Příspěvek se zabývá vlivem dolní vody na průtočnou kapacitu hladinové klapky. Shrnuje poznatky z provedeného výzkumu na fyzikálních modelech. Poznatky byly použity ke specifikaci počátečních a okrajových podmínek pro numerické modelování v softwarovém prostředí ANSYS CFX. Předložený text vyhodnocuje použité metody a výstupy z provedeného výzkumu.

Czech abstract

Příspěvek se zabývá vlivem dolní vody na průtočnou kapacitu hladinové klapky. Shrnuje poznatky z provedeného výzkumu na fyzikálních modelech. Poznatky byly použity ke specifikaci počátečních a okrajových podmínek pro numerické modelování v softwarovém prostředí ANSYS CFX. Předložený text vyhodnocuje použité metody a výstupy z provedeného výzkumu.

Documents

BibTex


@article{BUT98288,
 author="Daniel {Picka} and Jan {Šulc} and Ivana {Mistrová} and Robert {Šafář}",
 title="Vliv dolní vody na průtočnou kapacitu hladinové klapky",
 annote="Příspěvek se zabývá vlivem dolní vody na průtočnou kapacitu hladinové klapky. Shrnuje poznatky z provedeného výzkumu na fyzikálních modelech. Poznatky byly použity ke specifikaci počátečních a okrajových podmínek pro numerické modelování v softwarovém prostředí ANSYS CFX. Předložený text vyhodnocuje použité metody a výstupy z provedeného výzkumu.",
 address="Vodní hospodářství",
 chapter="98288",
 institution="Vodní hospodářství",
 number="7",
 volume="2012",
 year="2012",
 month="june",
 pages="246--250",
 publisher="Vodní hospodářství",
 type="journal article - other"
}