Publication detail

Environmentální hodnocení výroby tepelně izolačního kompozitního materiálu

Original Title

Environmentální hodnocení výroby tepelně izolačního kompozitního materiálu

Czech Title

Environmentální hodnocení výroby tepelně izolačního kompozitního materiálu

Language

cs

Original Abstract

Tento článek se zabývá stále aktuálnějším tématem dopadů lidské činnosti na životní prostředí. V článku je představena analýza posouzení životního cyklu izolačních bloků vyrobených z tepelně izolačního kompozitního materiálu (Thermal Insulation Composite Material - TICM)) z druhotných surovin, vyvíjeného na fakultě stavební, VUT v Brně. Je popsán výrobní proces materiálu, včetně popisu recyklace surovin nutných pro jeho výrobu. Hranice posuzovaného systému zahrnují i recyklaci vstupních surovin. Pro účely vypracování analýzy jsou podrobně stanoveny nutné energetické a materiálové toky. Dále jsou prezentovány zjištěné dopady popsané výroby na životní prostředí, v jednotlivých kategoriích dopadu, včetně normalizace.

Czech abstract

Tento článek se zabývá stále aktuálnějším tématem dopadů lidské činnosti na životní prostředí. V článku je představena analýza posouzení životního cyklu izolačních bloků vyrobených z tepelně izolačního kompozitního materiálu (Thermal Insulation Composite Material - TICM)) z druhotných surovin, vyvíjeného na fakultě stavební, VUT v Brně. Je popsán výrobní proces materiálu, včetně popisu recyklace surovin nutných pro jeho výrobu. Hranice posuzovaného systému zahrnují i recyklaci vstupních surovin. Pro účely vypracování analýzy jsou podrobně stanoveny nutné energetické a materiálové toky. Dále jsou prezentovány zjištěné dopady popsané výroby na životní prostředí, v jednotlivých kategoriích dopadu, včetně normalizace.

BibTex


@inproceedings{BUT97651,
 author="Zuzana {Stránská} and Karel {Struhala} and Libor {Matějka} and Jan {Pěnčík}",
 title="Environmentální hodnocení výroby tepelně izolačního kompozitního materiálu",
 annote="Tento článek se zabývá stále aktuálnějším tématem dopadů lidské činnosti na životní prostředí. V článku je představena analýza posouzení životního cyklu izolačních bloků vyrobených z tepelně izolačního kompozitního materiálu (Thermal Insulation Composite Material - TICM)) z druhotných surovin, vyvíjeného na fakultě stavební, VUT v Brně. Je popsán výrobní proces materiálu, včetně popisu recyklace surovin nutných pro jeho výrobu. Hranice posuzovaného systému zahrnují i recyklaci vstupních surovin. Pro účely vypracování analýzy jsou podrobně stanoveny nutné energetické a materiálové toky. 
Dále jsou prezentovány zjištěné dopady popsané výroby na životní prostředí, v jednotlivých kategoriích dopadu, včetně normalizace.",
 address="VUT v Brně, fakulta stavební",
 booktitle="Juniorstav 2013",
 chapter="97651",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="VUT v Brně, fakulta stavební",
 year="2013",
 month="february",
 pages="1--5",
 publisher="VUT v Brně, fakulta stavební",
 type="conference paper"
}