Publication detail

Dielektrická spektra polymerních kompozitů

Original Title

Dielektrická spektra polymerních kompozitů

Czech Title

Dielektrická spektra polymerních kompozitů

Language

cs

Original Abstract

Práce je zaměřena na zkoumání dielektrických vlastností zvodivělých kompozitních materiálů zejména soustavy syntetická pryž-kovové kulové částice. První oblast se zaměřuje na popsání soustavy z hlediska dielektrické relaxační spektroskopie, v druhé části se zaobírá možnou změnou dielektrických vlastností v závislosti na velikosti částic ve zvodivělých kompozitních soustavách. Součástí práce je i vytvoření a zveřejnění komplexního měřicího a vyhodnocovacího software pro RDS..

Czech abstract

Práce je zaměřena na zkoumání dielektrických vlastností zvodivělých kompozitních materiálů zejména soustavy syntetická pryž-kovové kulové částice. První oblast se zaměřuje na popsání soustavy z hlediska dielektrické relaxační spektroskopie, v druhé části se zaobírá možnou změnou dielektrických vlastností v závislosti na velikosti částic ve zvodivělých kompozitních soustavách. Součástí práce je i vytvoření a zveřejnění komplexního měřicího a vyhodnocovacího software pro RDS..

BibTex


@inproceedings{BUT96400,
 author="Vladimír {Holcman} and Karel {Liedermann}",
 title="Dielektrická spektra polymerních kompozitů",
 annote="Práce je zaměřena na zkoumání dielektrických vlastností zvodivělých kompozitních materiálů zejména soustavy syntetická pryž-kovové kulové částice. První oblast se zaměřuje na popsání soustavy z hlediska dielektrické relaxační spektroskopie, v druhé části se zaobírá možnou změnou dielektrických vlastností v závislosti na velikosti částic ve zvodivělých kompozitních soustavách. Součástí práce je i vytvoření a zveřejnění komplexního měřicího a vyhodnocovacího software pro RDS..",
 address="Litera Brno",
 booktitle="New trend in Physics",
 chapter="96400",
 edition="1",
 howpublished="print",
 institution="Litera Brno",
 year="2012",
 month="september",
 pages="43--47",
 publisher="Litera Brno",
 type="conference paper"
}