Publication detail

Provoz distribučních soustav

Original Title

Provoz distribučních soustav

Czech Title

Provoz distribučních soustav

Language

cs

Original Abstract

Kniha se zabývá vybranými problémy provozování distribučních sítí vvn, vn a nn v souvislostech. Jsou zde rozebrány typy sítí, vybrané poruchové stavy, způsoby výpočtů a lokalizace poruch, základní prostředy pro řízení sítí a problematika bezpečnosti elektrických zařízení.

Czech abstract

Kniha se zabývá vybranými problémy provozování distribučních sítí vvn, vn a nn v souvislostech. Jsou zde rozebrány typy sítí, vybrané poruchové stavy, způsoby výpočtů a lokalizace poruch, základní prostředy pro řízení sítí a problematika bezpečnosti elektrických zařízení.

BibTex


@book{BUT95648,
 author="Petr {Toman} and Jiří {Drápela} and Stanislav {Mišák} and Jaroslava {Orságová} and Martin {Paar} and David {Topolánek} and Jaromír {Bok} and Jan {Novotný} and Jan {Škoda}",
 title="Provoz distribučních soustav",
 annote="Kniha se zabývá vybranými problémy provozování distribučních sítí vvn, vn a nn v souvislostech. Jsou zde rozebrány typy sítí, vybrané poruchové stavy, způsoby výpočtů a lokalizace poruch, základní prostředy pro řízení sítí a problematika bezpečnosti elektrických zařízení.",
 address="České vysoké učení technické v Praze",
 chapter="95648",
 edition="1",
 howpublished="print",
 institution="České vysoké učení technické v Praze",
 year="2011",
 month="december",
 publisher="České vysoké učení technické v Praze",
 type="book"
}