Publication detail

ANALYZÁTOR TOXICITY PESTICIDŮ

Original Title

ANALYZÁTOR TOXICITY PESTICIDŮ

Czech Title

ANALYZÁTOR TOXICITY PESTICIDŮ

Language

cs

Original Abstract

Problém detekce toxicity pesticidů je závažný z několika hledisek. Zejména sem patří: -dlouhodobý vliv nízkých koncentrací na zdraví člověka, -vliv na životní prostředí, -akumulace pesticidů, -pohyb v potravinovém řetězci, -intoxikace vysokými koncentracemi a jejich včasná detekce, -rychlost jedné analýzy a možnost provedení analýzy přímo v místě možné kontaminace, -cena jedné analýzy. Všechny výše uvedené body nejsou uspokojivě vyřešeny. Cena jedné analýzy je vysoká, minimálně se jedná o 1 000 Kč. Analýzu je navíc nutno provádět v laboratoři. Proto je časový odstup mezi odběrem vzorku a samotnou analýzou příliš velký (1 až 5 dní). Množství odebraných vzorků a jejich provedených analýz je velmi malé a pravděpodobnost nalezení pozitivního vzorku nízká. V roce 1999 bylo provedeno v jihomoravském kraji cca 400 odběrů vzorků dle vyhlášky, přičemž pozitivních nálezů bylo méně než 10. Kontrola je tedy velmi neefektivní.

Czech abstract

Problém detekce toxicity pesticidů je závažný z několika hledisek. Zejména sem patří: -dlouhodobý vliv nízkých koncentrací na zdraví člověka, -vliv na životní prostředí, -akumulace pesticidů, -pohyb v potravinovém řetězci, -intoxikace vysokými koncentracemi a jejich včasná detekce, -rychlost jedné analýzy a možnost provedení analýzy přímo v místě možné kontaminace, -cena jedné analýzy. Všechny výše uvedené body nejsou uspokojivě vyřešeny. Cena jedné analýzy je vysoká, minimálně se jedná o 1 000 Kč. Analýzu je navíc nutno provádět v laboratoři. Proto je časový odstup mezi odběrem vzorku a samotnou analýzou příliš velký (1 až 5 dní). Množství odebraných vzorků a jejich provedených analýz je velmi malé a pravděpodobnost nalezení pozitivního vzorku nízká. V roce 1999 bylo provedeno v jihomoravském kraji cca 400 odběrů vzorků dle vyhlášky, přičemž pozitivních nálezů bylo méně než 10. Kontrola je tedy velmi neefektivní.

BibTex


@inproceedings{BUT9557,
  author="Lukáš {Fujcik} and Jan {Krejčí} and Radimír {Vrba} and Jiří {Háze} and Michal {Skočdopole}",
  title="ANALYZÁTOR TOXICITY PESTICIDŮ",
  annote="Problém detekce toxicity pesticidů je závažný z několika hledisek. Zejména sem patří: 
-dlouhodobý vliv nízkých koncentrací na zdraví člověka, 
-vliv na životní prostředí, 
-akumulace pesticidů, 
-pohyb v potravinovém řetězci, 
-intoxikace vysokými koncentracemi a jejich včasná detekce,
-rychlost jedné analýzy a možnost provedení analýzy přímo v místě možné kontaminace,
-cena jedné analýzy. 
Všechny výše uvedené body nejsou uspokojivě vyřešeny. Cena jedné analýzy je vysoká,  minimálně se jedná o 1 000 Kč. Analýzu je navíc nutno provádět v laboratoři. Proto je časový odstup mezi odběrem vzorku a samotnou analýzou příliš velký (1 až 5 dní). Množství odebraných vzorků a jejich provedených analýz je velmi malé a pravděpodobnost nalezení pozitivního vzorku nízká. V roce 1999 bylo provedeno v jihomoravském kraji cca 400 odběrů vzorků dle vyhlášky, přičemž pozitivních nálezů bylo méně než 10. Kontrola je tedy velmi neefektivní.
",
  booktitle="Sborník příspěvků - RADEŠÍN 2003",
  chapter="9557",
  year="2003",
  month="january",
  pages="39",
  type="conference paper"
}