Publication detail

Dlouhodobé sledování kvality betonů při extrémním zatížení

Original Title

Dlouhodobé sledování kvality betonů při extrémním zatížení

Czech Title

Dlouhodobé sledování kvality betonů při extrémním zatížení

Language

cs

Original Abstract

V rámci kontroly bezpečnosti a spolehlivosti jaderné elektrárny Dukovany bylo zahájeno dlouhodobé sledování kvality stínících a nosných betonů v okolí reaktoru s cílem získání poznatků o vlivu jaderného záření, zvýšené teploty a vlhkosti na jejich mechanicko-fyzikální parametry. Data získaná po dvou letech měření zatím neprokázala žádné negativní vlivy záření a dalšího zatížení na sledované parametry.

Czech abstract

V rámci kontroly bezpečnosti a spolehlivosti jaderné elektrárny Dukovany bylo zahájeno dlouhodobé sledování kvality stínících a nosných betonů v okolí reaktoru s cílem získání poznatků o vlivu jaderného záření, zvýšené teploty a vlhkosti na jejich mechanicko-fyzikální parametry. Data získaná po dvou letech měření zatím neprokázala žádné negativní vlivy záření a dalšího zatížení na sledované parametry.

BibTex


@article{BUT95360,
 author="Martin {Zlámal} and Petr {Štěpánek} and Lubomír {Vítek} and Stanislav {Šťastník} and Jaroslav {Školař}",
 title="Dlouhodobé sledování kvality betonů při extrémním zatížení",
 annote="V rámci kontroly bezpečnosti a spolehlivosti jaderné elektrárny Dukovany bylo zahájeno dlouhodobé sledování kvality stínících a nosných betonů v okolí reaktoru s cílem získání poznatků o vlivu jaderného záření, zvýšené teploty a vlhkosti na jejich mechanicko-fyzikální parametry. Data získaná po dvou letech měření zatím neprokázala žádné negativní vlivy záření a dalšího zatížení na sledované parametry.",
 address="FAST ČVUT Praha, FAST VUT Brno, FAST VŠB TU Ostrava, ČKAIT",
 chapter="95360",
 institution="FAST ČVUT Praha, FAST VUT Brno, FAST VŠB TU Ostrava, ČKAIT",
 number="1",
 volume="2012",
 year="2012",
 month="january",
 pages="1--5",
 publisher="FAST ČVUT Praha, FAST VUT Brno, FAST VŠB TU Ostrava, ČKAIT",
 type="journal article - other"
}