Publication detail

E-learningový kurs Opakování základů středoškolské matematiky

POLCEROVÁ, M.

Original Title

E-learningový kurs Opakování základů středoškolské matematiky

Czech Title

E-learningový kurs Opakování základů středoškolské matematiky

Language

cs

Original Abstract

Znalosti z matematiky jsou u studujících prvního ročníku, převážně kombinované formy studia, na nedostatečné úrovni. Studující tudíž nemohou plynule navázat na své vědomosti a dovednosti, což pak vede k tomu, že studium na vysoké škole nezvládají a předčasně ukončují. Na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně se pokoušíme tento problém řešit tím, že nabízíme budoucím posluchačům, ještě před začátkem zimního semestru, e-learningový kurs „Opakování středoškolské matematiky“. Příspěvek se zabývá právě tímto kursem, jeho obsahem, formou, organizací a prvními zkušenostmi.

Czech abstract

Znalosti z matematiky jsou u studujících prvního ročníku, převážně kombinované formy studia, na nedostatečné úrovni. Studující tudíž nemohou plynule navázat na své vědomosti a dovednosti, což pak vede k tomu, že studium na vysoké škole nezvládají a předčasně ukončují. Na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně se pokoušíme tento problém řešit tím, že nabízíme budoucím posluchačům, ještě před začátkem zimního semestru, e-learningový kurs „Opakování středoškolské matematiky“. Příspěvek se zabývá právě tímto kursem, jeho obsahem, formou, organizací a prvními zkušenostmi.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT95223,
 author="Marie {Polcerová}",
 title="E-learningový kurs Opakování základů středoškolské matematiky",
 annote="Znalosti z matematiky jsou u studujících prvního ročníku, převážně kombinované formy studia, na nedostatečné úrovni. Studující tudíž nemohou plynule navázat na své vědomosti a dovednosti, což pak vede k tomu, že studium na vysoké škole nezvládají a předčasně ukončují. Na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně se pokoušíme tento problém řešit tím, že nabízíme budoucím posluchačům, ještě před začátkem zimního semestru, e-learningový kurs „Opakování středoškolské matematiky“. Příspěvek se zabývá právě tímto kursem, jeho obsahem, formou, organizací a prvními zkušenostmi.",
 address="KMDG VŠB –Technická univerzita Ostrava",
 booktitle="Sborník z 21. semináře Moderní matematické metody v inženýrství",
 chapter="95223",
 edition="první",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="KMDG VŠB –Technická univerzita Ostrava",
 year="2012",
 month="november",
 pages="102--106",
 publisher="KMDG VŠB –Technická univerzita Ostrava",
 type="conference paper"
}