Publication detail

EEG Regressor Builder - tool for EEG/fMRI analysis

LABOUNEK, R. JAN, J. LAMOŠ, M. MAREČEK, R.

Original Title

EEG Regressor Builder - nástroj pro EEG/fMRI analýzu

Czech Title

EEG Regressor Builder - nástroj pro EEG/fMRI analýzu

English Title

EEG Regressor Builder - tool for EEG/fMRI analysis

Type

abstract

Language

cs

Original Abstract

Elektroencefalografie a skenování pomocí funkční magnetické rezonance patří mezi modality měření mozkové činnosti. V posledních několika letech vyšlo několik publikací s výsledky společné analýzy těchto dat. Doposud ale nebyl publikován software, který by výpočty automatizoval. K tomuto účelu vznikl software EEG Regressor Builder, který slouží k přípravě regresorů z EEG signálů. Regresory jsou programem počítány jako časové změny absolutního či relativního výkonu EEG signálu v zadaných frekvenčních pásmech zájmu z vybraných elektrod zájmu. Po ukončení výpočtu se výsledky ukládají do datové struktury kompatibilní s volně dostupným softwarem SPM8 (Statistical Parametric Mapping), který se používá k analýze samostatných fMRI dat. SPM8 načte výsledky EEG Regressor Builderu a spolu s fMRI daty dokončí zbytek EEG/fMRI analýzy pomocí obecného lineárního modelu. EEG Regressor Builder dokáže spočítat kompletní EEG/fMRI analýzu bez spuštění softwaru SPM8 za předpokladu, že jsou na daném počítači nainstalovány oba programy a že se k parametrům na vstupu programu přidá cesta k předzpracovaným fMr datům na disku.

Czech abstract

Elektroencefalografie a skenování pomocí funkční magnetické rezonance patří mezi modality měření mozkové činnosti. V posledních několika letech vyšlo několik publikací s výsledky společné analýzy těchto dat. Doposud ale nebyl publikován software, který by výpočty automatizoval. K tomuto účelu vznikl software EEG Regressor Builder, který slouží k přípravě regresorů z EEG signálů. Regresory jsou programem počítány jako časové změny absolutního či relativního výkonu EEG signálu v zadaných frekvenčních pásmech zájmu z vybraných elektrod zájmu. Po ukončení výpočtu se výsledky ukládají do datové struktury kompatibilní s volně dostupným softwarem SPM8 (Statistical Parametric Mapping), který se používá k analýze samostatných fMRI dat. SPM8 načte výsledky EEG Regressor Builderu a spolu s fMRI daty dokončí zbytek EEG/fMRI analýzy pomocí obecného lineárního modelu. EEG Regressor Builder dokáže spočítat kompletní EEG/fMRI analýzu bez spuštění softwaru SPM8 za předpokladu, že jsou na daném počítači nainstalovány oba programy a že se k parametrům na vstupu programu přidá cesta k předzpracovaným fMr datům na disku.

English abstract

Electroencephalography and functional magnetic resonance imaging belong between modalities of brain activity measuring. Several publications with results of joint EEG/fMRI analysis have been realesed in last few years. But none software that would automate calculations has been published. A software EEG Regressor Builder that is preparing regressors from EEG signals was created for this purpose. Regressors are estimated as temporal changes of absolute or relative power values of EEG signals at specific frequency band of interest from selected electrodes of interest. Results are saved into a data structure compatible with freely available software SPM8 (Statistical Parametric Mapping) after the completion of the calculation. SPM8 is used to analyze separate fMRI data. SPM loads results of EEG Regressor Builder and completes the rest of EEG/fMRI analysis together with fMRI data as general linear model estimation. EEG Regressor Builder can calculate the complete EEG/fMRI analysis without running SPM8 software if both are installed on the computer and if path to preprocessed fMRI data on harddisk is added as input parameter.

Keywords

EEG signal, electroencephalogram, electroencephalograph, fMRI scan, functional magnetic resonance, oxyhemoglobin, deoxyhemoglobin, hemodynamic response function, MRI tomograph, BOLD signal, blood oxygen level dependent, general linear model, regressor

Released

07.11.2012

Publisher

Ambit Media, a.s.

Location

Media Hall Bidláky 20 639 00 Brno

Pages from

28

Pages to

29

Pages count

2

URL

BibTex


@misc{BUT95093,
 author="René {Labounek} and Jiří {Jan} and Martin {Lamoš} and Radek {Mareček}",
 title="EEG Regressor Builder - nástroj pro EEG/fMRI analýzu",
 annote="Elektroencefalografie a skenování pomocí funkční magnetické rezonance patří mezi modality měření mozkové činnosti. V posledních několika letech vyšlo několik publikací s výsledky společné analýzy těchto dat. Doposud ale nebyl publikován software, který by výpočty automatizoval. K tomuto účelu vznikl software EEG Regressor Builder, který slouží k přípravě regresorů z EEG signálů. Regresory jsou programem počítány jako časové změny absolutního či relativního výkonu EEG signálu v zadaných frekvenčních pásmech zájmu z vybraných elektrod zájmu. Po ukončení výpočtu se výsledky ukládají do datové struktury kompatibilní s volně dostupným softwarem SPM8 (Statistical Parametric Mapping), který se používá k analýze samostatných fMRI dat. SPM8 načte výsledky EEG Regressor Builderu a spolu s fMRI daty dokončí zbytek EEG/fMRI analýzy pomocí obecného lineárního modelu. EEG Regressor Builder dokáže spočítat kompletní EEG/fMRI analýzu bez spuštění softwaru SPM8 za předpokladu, že jsou na daném počítači nainstalovány oba programy a že se k parametrům na vstupu programu přidá cesta k předzpracovaným fMr datům na disku.",
 address="Ambit Media, a.s.",
 chapter="95093",
 institution="Ambit Media, a.s.",
 number="108",
 year="2012",
 month="november",
 pages="28--29",
 publisher="Ambit Media, a.s.",
 type="abstract"
}