Publication detail

RFID prístupový terminál

Original Title

RFID prístupový terminál

Language

sk

Original Abstract

Tento článok sa zaoberá návrhom prístupového terminálu miestnosti, ktorý využíva technológiu RFID. Tento terminál by mal byť skonštruovaný tak, aby bezpečnosť celého systému bola na vyššej úrovni. V texte je uvedený popis jednotlivých častí obvodového zapojenia, ako aj princíp činnosti programového vybavenia. Tiež sa spomína riadiaca aplikácia ktorá bola použitá na testovanie a demonštráciu prístupového systému.

BibTex


@article{BUT95011,
 author="Roman {Mego} and Tomáš {Frýza}",
 title="RFID prístupový terminál",
 annote="Tento článok sa zaoberá návrhom prístupového terminálu miestnosti, ktorý využíva technológiu RFID. Tento terminál by mal byť skonštruovaný tak, aby bezpečnosť celého systému bola na vyššej úrovni. V texte je uvedený popis jednotlivých častí obvodového zapojenia, ako aj princíp činnosti programového vybavenia. Tiež sa spomína riadiaca aplikácia ktorá bola použitá na testovanie a demonštráciu prístupového systému.",
 address="Vysoké učení technické v Brně",
 chapter="95011",
 institution="Vysoké učení technické v Brně",
 number="11",
 volume="2012",
 year="2012",
 month="november",
 pages="1--6",
 publisher="Vysoké učení technické v Brně",
 type="journal article - other"
}