Publication detail

Material Characterization of the Epoxy-Coated Cold-Field-Emission Cathodes

SERGEEV, E. KNÁPEK, A. MIKMEKOVÁ, Š. GRMELA, L. KLAMPÁR, M.

Original Title

Material Characterization of the Epoxy-Coated Cold-Field-Emission Cathodes

Czech Title

Charakterizace materiálu epoxidem potažených autoemisních katod

English Title

Material Characterization of the Epoxy-Coated Cold-Field-Emission Cathodes

Type

conference paper

Language

en

Original Abstract

The use of non-destructive characterization methods has become essential for materials science, since it provides indispensable feedback and therefore helps to improve technology process. This paper reports the results obtained from an experimental piece of composite cold-field emission cathode based on tungsten metal-oxide structure, which was additionally coated by thin film of epoxy. Three various techniques have been used to describe structure of the material since the cathode is composed of structurally-various layers. Firstly, the energy dispersive spectroscopy (SEM-EDS) was used to find out which elements are present on the surface of the cathode. Secondly, the surface was examined by the means of scanning low-energy electron microscopy (SLEEM) which was applied in order to visualize the crystalline microstructure of the cathode surface. And finally, dielectric relaxation spectroscopy (DRS) has been used to characterize and measure the dielectric properties of the epoxy coating.

Czech abstract

Používání nedestruktivních charakterizačních metod se stalo zcela nezbytným pro materiálové vědy, protože poskytuje nezbytnou zpětnou vazbu a tím pomáhá zlepšit technologický proces. Tento článek prezentuje výsledky získané na experimentálním vzorku kompozitních autoemisních katod založených na rozhraní kov-oxid, které je navíc potaženo tenkou vrstvou epoxidového filmu. Tři různé techniky byly použity k popisu materiálové struktury na povrchu katody. V první řadě byla použita energiově disperzní spektroskopie (SEM-EDS), která byla použita za účelem ověření přítomnosti jednotlivých chemických prvků na povrchu katody. Za druhé, struktura byla otestována za použití nízkoenergetické skenovací elektronové mikroskopie (SLEEM) která byla aplikována, aby bylo možno zobrazit krystalovou mikrostrukturu povrchu katody. A na závěr byla použita dielektrická relaxační spektroskopie (DRS) pro charakterizaci dielektrických vlastností epoxidové vrstvy.

English abstract

The use of non-destructive characterization methods has become essential for materials science, since it provides indispensable feedback and therefore helps to improve technology process. This paper reports the results obtained from an experimental piece of composite cold-field emission cathode based on tungsten metal-oxide structure, which was additionally coated by thin film of epoxy. Three various techniques have been used to describe structure of the material since the cathode is composed of structurally-various layers. Firstly, the energy dispersive spectroscopy (SEM-EDS) was used to find out which elements are present on the surface of the cathode. Secondly, the surface was examined by the means of scanning low-energy electron microscopy (SLEEM) which was applied in order to visualize the crystalline microstructure of the cathode surface. And finally, dielectric relaxation spectroscopy (DRS) has been used to characterize and measure the dielectric properties of the epoxy coating.

Keywords

composite cold field-emission cathode, scanning low-energy electron microscopy, SLEEM, dielectric relaxation spectroscopy, DRS

RIV year

2012

Released

17.10.2012

Location

Košice, Slovensko

ISBN

978-80-553-1175-3

Book

Proceedings of the Scientific Conference Physics of Materials 2012

Edition

první

Edition number

1

Pages from

109

Pages to

112

Pages count

4

BibTex


@inproceedings{BUT94644,
 author="Evgeny {Sergeev} and Alexandr {Knápek} and Šárka {Mikmeková} and Lubomír {Grmela} and Marián {Klampár}",
 title="Material Characterization of the Epoxy-Coated Cold-Field-Emission Cathodes",
 annote="The use of non-destructive characterization methods has become essential for materials science, since it provides indispensable feedback and therefore helps to improve technology process. This paper reports the results obtained from an experimental piece of composite cold-field emission cathode based on tungsten metal-oxide structure, which was additionally coated by thin film of epoxy. Three various techniques have been used to describe structure of the material since the cathode is composed of structurally-various layers. Firstly, the energy dispersive spectroscopy (SEM-EDS) was used to find out which elements are present on the surface of the cathode. Secondly, the surface was examined by the means of scanning low-energy electron microscopy (SLEEM) which was applied in order to visualize the crystalline microstructure of the cathode surface. And finally, dielectric relaxation spectroscopy (DRS) has been used to characterize and measure the dielectric properties of the epoxy coating.",
 booktitle="Proceedings of the Scientific Conference Physics of Materials 2012",
 chapter="94644",
 edition="první",
 howpublished="print",
 year="2012",
 month="october",
 pages="109--112",
 type="conference paper"
}