Publication detail

Elektronické učební opory pro prezenční i distanční studium

DOBIS, P., BRÜSTLOVÁ, J.

Original Title

Elektronické učební opory pro prezenční i distanční studium

Czech Title

Elektronické učební opory pro prezenční i distanční studium

Language

cs

Original Abstract

Využívání informačních technologií ve výuce a při studiu, zvláště s ohledem na rostoucí význam distančního a celoživotního vzdělávání, ústí v současné době do šířeji chápaného pojmu eLearningu. Popis jak je související problematika řešena na Ústavu fyziky Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně je předmětem tohoto článku

Czech abstract

Využívání informačních technologií ve výuce a při studiu, zvláště s ohledem na rostoucí význam distančního a celoživotního vzdělávání, ústí v současné době do šířeji chápaného pojmu eLearningu. Popis jak je související problematika řešena na Ústavu fyziky Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně je předmětem tohoto článku

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT9396,
 author="Pavel {Dobis} and Jitka {Brüstlová}",
 title="Elektronické učební opory pro prezenční i distanční studium",
 annote="Využívání informačních technologií ve výuce a při studiu, zvláště s ohledem na rostoucí význam distančního a celoživotního vzdělávání, ústí v současné době do šířeji chápaného pojmu eLearningu. Popis jak je související problematika řešena na Ústavu fyziky Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně je předmětem tohoto článku",
 address="Akademie, o.p.s.",
 booktitle="3. konference o Matematice a fyzice na vysokých školách technických",
 chapter="9396",
 institution="Akademie, o.p.s.",
 year="2003",
 month="september",
 pages="198",
 publisher="Akademie, o.p.s.",
 type="conference paper"
}