Publication detail

Současný stav využití e-learningu na UFYZ FEKT VUT

BRÜSTLOVÁ, J., DOBIS, P.

Original Title

Současný stav využití e-learningu na UFYZ FEKT VUT

Czech Title

Současný stav využití e-learningu na UFYZ FEKT VUT

Language

cs

Original Abstract

Využívání informačních technologií ve výuce a při studiu, zvláště s ohledem na rostoucí význam distančního a celoživotního vzdělávání, ústí v současné době do šířeji chápaného pojmu eLearningu. Popis jak je související problematika řešena na Ústavu fyziky Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně je předmětem tohoto článku.

Czech abstract

Využívání informačních technologií ve výuce a při studiu, zvláště s ohledem na rostoucí význam distančního a celoživotního vzdělávání, ústí v současné době do šířeji chápaného pojmu eLearningu. Popis jak je související problematika řešena na Ústavu fyziky Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně je předmětem tohoto článku.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT9394,
 author="Jitka {Brüstlová} and Pavel {Dobis}",
 title="Současný stav využití e-learningu na UFYZ FEKT VUT",
 annote="Využívání informačních technologií ve výuce a při studiu, zvláště s ohledem na rostoucí význam distančního a celoživotního vzdělávání, ústí v současné době do šířeji chápaného pojmu eLearningu. Popis jak je související problematika řešena na Ústavu fyziky Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně je předmětem tohoto článku.",
 address="Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně",
 booktitle="Konference eLearning ve vysokoškolském vzdělávání 2003",
 chapter="9394",
 institution="Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně",
 year="2003",
 month="january",
 pages="15",
 publisher="Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně",
 type="conference paper"
}