Publication detail

Input data optimization tool for analysis of effective brain connectivity in fMRI

LAMOŠ, M. SLAVÍČEK, T. JAN, J.

Original Title

Input data optimization tool for analysis of effective brain connectivity in fMRI

Czech Title

Nástroj k úpravě dat pro analýzu efektivní mozkové konektivity ve fMRI

English Title

Input data optimization tool for analysis of effective brain connectivity in fMRI

Type

conference paper

Language

en

Original Abstract

Functional magnetic resonance imaging utilizing the blood oxygenation level dependent effect as an indicator of local activity is a very useful technique to identify active brain regions. Currently, there is a growing interest in studying the connectivity between different brain regions. This contribution describes one of the methods used to investigate effective connectivity and its inconveniences, which may occur during group data processing. The developed software tool is presented as a possible solution and its benefits are proved on real fMRI experiment.

Czech abstract

Zobrazení funkční magnetickou rezonancí využívající úrovně okysličení krve jako indikátoru lokální aktivity je velmi užitečnou technikou pro identifikaci aktivních regionů v mozku. Aktuálně je vzrůstající zájem o studium konektivity mezi jednotlivými oblastmi mozku. Tato práce popisuje jednu z metod pro efektivní konektivitu a problémy s ní spojené, které mohou nastat během skupinových analýz. Vyvinutý software je představen jako možný nástroj pro řešení vzniklých komplikací a jeho přínos je ověřen na reálných fMRI datech.

English abstract

Functional magnetic resonance imaging utilizing the blood oxygenation level dependent effect as an indicator of local activity is a very useful technique to identify active brain regions. Currently, there is a growing interest in studying the connectivity between different brain regions. This contribution describes one of the methods used to investigate effective connectivity and its inconveniences, which may occur during group data processing. The developed software tool is presented as a possible solution and its benefits are proved on real fMRI experiment.

Keywords

fMRI, dynamic causal modelling, connectivity, SPM, group analysis, MATLAB

RIV year

2012

Released

07.09.2012

Location

Sliema, Malta

ISBN

978-1-61804-119-7

Book

Proceedings of the WSEAS International Conference on Visualisation, Imaging and Simulation (VIS'12)

Pages from

169

Pages to

174

Pages count

6

BibTex


@inproceedings{BUT93830,
  author="Martin {Lamoš} and Tomáš {Slavíček} and Jiří {Jan}",
  title="Input data optimization tool for analysis of effective brain connectivity in fMRI",
  annote="Functional magnetic resonance imaging utilizing the blood oxygenation level dependent effect as an indicator of local activity is a very useful technique to identify active brain regions. Currently, there is a growing interest in studying the connectivity between different brain regions. This contribution describes one of the methods used to investigate effective connectivity and its inconveniences, which may occur during group data processing. The developed software tool is presented as a possible solution and its benefits are proved on real fMRI experiment.",
  booktitle="Proceedings of the WSEAS International Conference on Visualisation, Imaging and Simulation (VIS'12)",
  chapter="93830",
  howpublished="print",
  year="2012",
  month="september",
  pages="169--174",
  type="conference paper"
}