Publication detail

Zesilování sloupů ovinutím FRP tkaninou

Original Title

Zesilování sloupů ovinutím FRP tkaninou

Czech Title

Zesilování sloupů ovinutím FRP tkaninou

Language

cs

Original Abstract

Příspěvek je zaměřen do oblasti zesilování betonových konstrukci, přičemž se podrobně zabývá především zesilováním železobetonových sloupů pomocí ovinutí kompozitní FRP tkaninou. U tímto způsobem zesíleného sloupu je zajištěno nejen zvýšení osové únosnosti vlivem nárůstu tlakové pevnosti betonu, ale i zvýšení smykové a ohybové únosnosti a v neposlední řadě i jeho houževnatosti. Příspěvek poukazuje na odlišnosti ve stanovení únosnosti zesíleného prvku podle různých autorů a norem

Czech abstract

Příspěvek je zaměřen do oblasti zesilování betonových konstrukci, přičemž se podrobně zabývá především zesilováním železobetonových sloupů pomocí ovinutí kompozitní FRP tkaninou. U tímto způsobem zesíleného sloupu je zajištěno nejen zvýšení osové únosnosti vlivem nárůstu tlakové pevnosti betonu, ale i zvýšení smykové a ohybové únosnosti a v neposlední řadě i jeho houževnatosti. Příspěvek poukazuje na odlišnosti ve stanovení únosnosti zesíleného prvku podle různých autorů a norem

BibTex


@inproceedings{BUT93681,
 author="Vojtěch {Kostiha} and František {Girgle} and Petr {Štěpánek}",
 title="Zesilování sloupů ovinutím FRP tkaninou",
 annote="Příspěvek je zaměřen do oblasti zesilování betonových konstrukci,
přičemž se podrobně zabývá především zesilováním železobetonových
sloupů pomocí ovinutí kompozitní FRP tkaninou. U tímto způsobem
zesíleného sloupu je zajištěno nejen zvýšení osové únosnosti vlivem
nárůstu tlakové pevnosti betonu, ale i zvýšení smykové a ohybové
únosnosti a v neposlední řadě i jeho houževnatosti. Příspěvek poukazuje
na odlišnosti ve stanovení únosnosti zesíleného prvku podle různých
autorů a norem",
 address="SSBK, Sdružení pro sanace betonových konstrukcí",
 booktitle="Sborník Konference sanace a rekonstrukce 2012",
 chapter="93681",
 edition="stavebnictví",
 howpublished="print",
 institution="SSBK, Sdružení pro sanace betonových konstrukcí",
 number="1",
 year="2012",
 month="may",
 pages="328--337",
 publisher="SSBK, Sdružení pro sanace betonových konstrukcí",
 type="conference paper"
}