Publication detail

Kotvení předpjaté FRP výtuže pro betonové konstrukce

Original Title

Kotvení předpjaté FRP výtuže pro betonové konstrukce

Czech Title

Kotvení předpjaté FRP výtuže pro betonové konstrukce

Language

cs

Original Abstract

Článek popisuje vyvinutý způsob kotvení FRP výztuže, který požívá FRP materiály i pro kotevní oblast. Výsledky analytického návrhu jsou porovnány s experimenty, které byly provedeny v rámci řešení výzkumného projektu.

Czech abstract

Článek popisuje vyvinutý způsob kotvení FRP výztuže, který požívá FRP materiály i pro kotevní oblast. Výsledky analytického návrhu jsou porovnány s experimenty, které byly provedeny v rámci řešení výzkumného projektu.

BibTex


@inproceedings{BUT92733,
 author="František {Girgle} and David {Horák} and Petr {Štěpánek} and Ivana {Laníková} and Petr {Šimůnek}",
 title="Kotvení předpjaté FRP výtuže pro betonové konstrukce",
 annote="Článek popisuje vyvinutý způsob kotvení FRP výztuže, který požívá FRP materiály i pro kotevní oblast. Výsledky analytického návrhu jsou porovnány s experimenty, které byly provedeny v rámci řešení výzkumného projektu.",
 address="VUT v Brně",
 booktitle="ExFosS 2012 (Expert Forensis Science) XXI. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství, sborník příspěvků",
 chapter="92733",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="VUT v Brně",
 year="2012",
 month="january",
 pages="159--264",
 publisher="VUT v Brně",
 type="conference paper"
}