Publication detail

Konstrukční detail ukončení ploché střechy z hlediska tepelných mostů

Original Title

Konstrukční detail ukončení ploché střechy z hlediska tepelných mostů

Czech Title

Konstrukční detail ukončení ploché střechy z hlediska tepelných mostů

Language

cs

Original Abstract

Článek představuje varianty konstrukčních návrhů ukončení ploché střechy s okapem, jež byly hodnoceny a porovnávány vzhledem k tepelně technickým parametrům, kde kritériem byly vhodné tepelně technické veličiny – lineární činitel prostupu tepla a vnitřní povrchová teplota.

Czech abstract

Článek představuje varianty konstrukčních návrhů ukončení ploché střechy s okapem, jež byly hodnoceny a porovnávány vzhledem k tepelně technickým parametrům, kde kritériem byly vhodné tepelně technické veličiny – lineární činitel prostupu tepla a vnitřní povrchová teplota.

BibTex


@article{BUT91980,
 author="Libor {Matějka} and Libor {Matějka} and Jan {Pěnčík}",
 title="Konstrukční detail ukončení ploché střechy z hlediska tepelných mostů",
 annote="Článek představuje varianty konstrukčních návrhů ukončení ploché střechy s okapem, jež byly hodnoceny a porovnávány vzhledem k tepelně technickým parametrům, kde kritériem byly vhodné tepelně technické veličiny – lineární činitel prostupu tepla a vnitřní povrchová teplota.",
 address="EXPO DATA spol. s r.o.",
 chapter="91980",
 institution="EXPO DATA spol. s r.o.",
 number="03/2012",
 volume="VI",
 year="2012",
 month="march",
 pages="25--27",
 publisher="EXPO DATA spol. s r.o.",
 type="journal article - other"
}