Publication detail

Fast and Automatic Skull Segmentation of Multidetector CT Head Images

WALEK, P. JAN, J.

Original Title

Fast and Automatic Skull Segmentation of Multidetector CT Head Images

Czech Title

Rychlá automatická segmentace lebky v CT datech

English Title

Fast and Automatic Skull Segmentation of Multidetector CT Head Images

Type

conference paper

Language

en

Original Abstract

This paper describes automatic and fast skull segmentation of head X-ray computed tomog-raphy (X-ray CT) images. Acquired data suffers from salient stair-step artifact which is corrected by registration using combination of phase correlation and gradient descent optimization methods. Skull segmentation is performed in the two steps, the first is segmentation of cortical bones by means of simple thresholding, and the second is classification of trabecular bones utilize information about shape of local histograms.

Czech abstract

Článek popisuje novou automatickou a rychlou metodu segmentace lebky v datech pořízených rentgenovou výpočetní tomografií. Zpracovávaný data jsou zatížena artefaktem schodovitého typu, který je před vlastní segmentací korigován lícováním pomocí kombinace metod fázové korelace a gradientní optimalizace. Vlastní segmentace lebky je provedena ve dvou krocích kde prvním je segmentace povrchové části kosti na základně vyhodnocení jasového histogramu a druhým je klasifikace trámkových částí kostí, pro kterou jsou využívány informace o tvaru lokálních histogramů.

English abstract

This paper describes automatic and fast skull segmentation of head X-ray computed tomog-raphy (X-ray CT) images. Acquired data suffers from salient stair-step artifact which is corrected by registration using combination of phase correlation and gradient descent optimization methods. Skull segmentation is performed in the two steps, the first is segmentation of cortical bones by means of simple thresholding, and the second is classification of trabecular bones utilize information about shape of local histograms.

Keywords

X-Ray Computed Tomography, Stair-Step Artifact Correction, Skull Segmentation

RIV year

2012

Released

26.04.2012

ISBN

978-80-214-4462-1

Book

Student EEICT Proceedings of the 18th Conference - Volume 3

Pages from

79

Pages to

83

Pages count

5

BibTex


@inproceedings{BUT91815,
  author="Petr {Walek} and Jiří {Jan}",
  title="Fast and Automatic Skull Segmentation of Multidetector CT Head Images",
  annote="This paper describes automatic and fast skull segmentation of head X-ray computed tomog-raphy (X-ray CT) images. Acquired data suffers from salient stair-step artifact which is corrected by registration using combination of phase correlation and gradient descent optimization methods. Skull segmentation is performed in the two steps, the first is segmentation of cortical bones by means of simple thresholding, and the second is classification of trabecular bones utilize information about shape of local histograms.",
  booktitle="Student EEICT Proceedings of the 18th Conference - Volume 3",
  chapter="91815",
  howpublished="print",
  year="2012",
  month="april",
  pages="79--83",
  type="conference paper"
}