Publication detail

Analysis of brain connectivity in simultaneous EEG/fMRI

LAMOŠ, M. MIKL, M. JAN, J.

Original Title

Analysis of brain connectivity in simultaneous EEG/fMRI

Czech Title

Analýza mozkové konektivity v simultánním EEG/fMRI

English Title

Analysis of brain connectivity in simultaneous EEG/fMRI

Type

conference paper

Language

en

Original Abstract

Functional magnetic resonance imaging utilizing the blood oxygenation level dependent effect as an indicator of local activity is a very useful technique to identify active brain regions. Currently, there is a growing interest in studying the connectivity between different brain regions. This contribution summarizes the approach of enhancing the fMRI analysis by fusing EEG data processing with fMRI statistical analysis. This leads to a more precise localization of the specific active areas, which might be the initial regions for analysis of effective brain connectivity using the dynamic causal modelling. The technique is tested on the simultaneously measured dataset EEG/fMRI.

Czech abstract

Funkční magnetická rezonance využívající jev okysličení krve jako indikátoru mozkové aktivity je velmi vhodnou technikou identifikace aktivních center kortexu. Momentálně je vzrůstající zájem ve studiu konektivity mezi různými oblastmi mozku. Toto pojednání popisuje přístup vylepšení analýzy fMRI dat pomocí fúze se zpracovanými EEG daty. Taková fúze vede k mnohem přesnější lokalizaci specifických mozkových oblastí, které tak mohou být výchozí regiony pro analýzu efektivní mozkové konektivity pomocí dynamického kauzálního modelování. Přístup je zároveň otestován na reálných naměřených simultánních datech.

English abstract

Functional magnetic resonance imaging utilizing the blood oxygenation level dependent effect as an indicator of local activity is a very useful technique to identify active brain regions. Currently, there is a growing interest in studying the connectivity between different brain regions. This contribution summarizes the approach of enhancing the fMRI analysis by fusing EEG data processing with fMRI statistical analysis. This leads to a more precise localization of the specific active areas, which might be the initial regions for analysis of effective brain connectivity using the dynamic causal modelling. The technique is tested on the simultaneously measured dataset EEG/fMRI.

Keywords

Functional magnetic resonance imaging, electroencephalography, brain connectivity, dynamic causal modelling, simultaneous EEG/fMRI analysis

RIV year

2012

Released

11.04.2012

Location

Vienna, Austria

ISBN

978-3-200-02588-2

Book

Proceedings of 19th International Conference on Systems, Signals and Image Processing (IEEE - IWSSIP 2012)

Pages from

606

Pages to

609

Pages count

4

BibTex


@inproceedings{BUT91680,
  author="Martin {Lamoš} and Michal {Mikl} and Jiří {Jan}",
  title="Analysis of brain connectivity in simultaneous EEG/fMRI",
  annote="Functional magnetic resonance imaging utilizing the blood oxygenation level dependent effect as an indicator of local activity is a very useful technique to identify active brain regions. Currently, there is a growing interest in studying the connectivity between different brain regions. This contribution summarizes the approach of enhancing the fMRI analysis by fusing EEG data processing with fMRI statistical analysis. This leads to a more precise localization of the specific active areas, which might be the initial regions for analysis of effective brain connectivity using the dynamic causal modelling. The technique is tested on the simultaneously measured dataset EEG/fMRI.",
  booktitle="Proceedings of 19th International Conference on Systems, Signals and Image Processing (IEEE - IWSSIP 2012)",
  chapter="91680",
  howpublished="electronic, physical medium",
  year="2012",
  month="april",
  pages="606--609",
  type="conference paper"
}