Publication detail

Využití ocelářské a teplárenské strusky pro výrobu cementů pro zdění.

BROŽOVSKÝ, J., BYDŽOVSKÝ, J., BODNÁROVÁ, L.

Original Title

Využití ocelářské a teplárenské strusky pro výrobu cementů pro zdění.

Czech Title

Využití ocelářské a teplárenské strusky pro výrobu cementů pro zdění.

Language

cs

Original Abstract

V současné době vzniká v naší republice značné množství nejrůznějších odpadů. Tyto odpady, pokud nejsou dále zpracovány, způsobují velkou ekologickou zátěž. Proto existuje snaha najít různé způsoby jejich dalšího zpracování a jednou z těchto cest je využití ocelárenské strusky při přípravě cementů pro zdění.

Czech abstract

V současné době vzniká v naší republice značné množství nejrůznějších odpadů. Tyto odpady, pokud nejsou dále zpracovány, způsobují velkou ekologickou zátěž. Proto existuje snaha najít různé způsoby jejich dalšího zpracování a jednou z těchto cest je využití ocelárenské strusky při přípravě cementů pro zdění.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT9000,
 author="Jiří {Brožovský} and Jiří {Bydžovský} and Lenka {Bodnárová}",
 title="Využití ocelářské a teplárenské strusky pro výrobu cementů pro zdění.",
 annote="V současné době vzniká v naší republice značné množství nejrůznějších odpadů. Tyto odpady, pokud nejsou dále zpracovány, způsobují velkou ekologickou zátěž. Proto existuje snaha najít různé způsoby jejich dalšího zpracování a jednou z těchto cest je využití ocelárenské strusky při přípravě cementů pro zdění.",
 address="VŠ Báňská – TU Ostrava",
 booktitle="Construmat 99, Conference about structural materials, Ostrava 1999",
 chapter="9000",
 institution="VŠ Báňská – TU Ostrava",
 year="1999",
 month="january",
 pages="187",
 publisher="VŠ Báňská – TU Ostrava",
 type="conference paper"
}