Publication detail

Modifikace utěsnění víka iontového filtru TC SV01 v JE s VVER 440

ŠNAJDÁREK, L.

Original Title

Modifikace utěsnění víka iontového filtru TC SV01 v JE s VVER 440

Czech Title

Modifikace utěsnění víka iontového filtru TC SV01 v JE s VVER 440

Language

cs

Original Abstract

Článek je sestaven na základě diplomové práce, která se zabývá problematikou záměny těsnění víka nádoby iontového filtru použitého v systému kontinuálního čištění chladiva TC SV01 v jaderné elektrárně s reaktorem VVER 440. Původní niklové těsnění je nahrazeno hřebenovým těsněním s expandovaným grafitem. Výsledky výpočtů jsou vzájemně porovnány a jsou popsány návrhy pro další výpočet. V obecné části práce je zařazen popis chemického režimu primárního okruhu spolu s popisem funkce a konstrukce iontových filtrů.

Czech abstract

Článek je sestaven na základě diplomové práce, která se zabývá problematikou záměny těsnění víka nádoby iontového filtru použitého v systému kontinuálního čištění chladiva TC SV01 v jaderné elektrárně s reaktorem VVER 440. Původní niklové těsnění je nahrazeno hřebenovým těsněním s expandovaným grafitem. Výsledky výpočtů jsou vzájemně porovnány a jsou popsány návrhy pro další výpočet. V obecné části práce je zařazen popis chemického režimu primárního okruhu spolu s popisem funkce a konstrukce iontových filtrů.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT89992,
 author="Ladislav {Šnajdárek}",
 title="Modifikace utěsnění víka iontového filtru TC SV01 v JE s VVER 440",
 annote="Článek je sestaven na základě diplomové práce, která se zabývá problematikou záměny
těsnění víka nádoby iontového filtru použitého v systému kontinuálního čištění chladiva TC SV01 v
jaderné elektrárně s reaktorem VVER 440. Původní niklové těsnění je nahrazeno hřebenovým těsněním s
expandovaným grafitem. Výsledky výpočtů jsou vzájemně porovnány a jsou popsány návrhy pro další
výpočet. V obecné části práce je zařazen popis chemického režimu primárního okruhu spolu s popisem
funkce a konstrukce iontových filtrů.",
 address="Česká nukleární společnost, o.s. (ČSVTS)",
 booktitle="Jaderná energetika, transmutační a vodíkové technologie v pracích mladé generace - 2011",
 chapter="89992",
 howpublished="print",
 institution="Česká nukleární společnost, o.s. (ČSVTS)",
 year="2012",
 month="february",
 pages="51--56",
 publisher="Česká nukleární společnost, o.s. (ČSVTS)",
 type="conference paper"
}