Publication detail

Vliv jemnosti ocelářské a teplárenské strusky na pevnosti směsných cementů

BROŽOVSKÝ, J., BODNÁROVÁ, L., BYDŽOVSKÝ, J.

Original Title

Vliv jemnosti ocelářské a teplárenské strusky na pevnosti směsných cementů

Czech Title

Vliv jemnosti ocelářské a teplárenské strusky na pevnosti směsných cementů

Language

cs

Original Abstract

Článek uvádí část výsledků výzkumu řešeného kolektivem autorů v rámci projektu VS 96 107 „Výzkum využití vybraných průmyslových odpadů ve výrobě stavebních hmot a dílců“ [1], se zaměřením na možnost využití ocelářské strusky pro výrobu směsných cementů jako náhradu za vysokopecní granulovanou strusku

Czech abstract

Článek uvádí část výsledků výzkumu řešeného kolektivem autorů v rámci projektu VS 96 107 „Výzkum využití vybraných průmyslových odpadů ve výrobě stavebních hmot a dílců“ [1], se zaměřením na možnost využití ocelářské strusky pro výrobu směsných cementů jako náhradu za vysokopecní granulovanou strusku

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT8999,
 author="Jiří {Brožovský} and Lenka {Bodnárová} and Jiří {Bydžovský}",
 title="Vliv jemnosti ocelářské a teplárenské strusky na pevnosti směsných cementů",
 annote="Článek uvádí část výsledků výzkumu řešeného kolektivem autorů v rámci projektu VS 96 107 „Výzkum využití vybraných průmyslových odpadů ve výrobě stavebních hmot a dílců“ [1], se zaměřením na možnost využití ocelářské strusky pro výrobu směsných cementů jako náhradu za vysokopecní granulovanou strusku",
 address="VŠ Báňská – TU Ostrava",
 booktitle="Construmat 99, Conference about structural materials, Ostrava 1999",
 chapter="8999",
 institution="VŠ Báňská – TU Ostrava",
 year="1999",
 month="january",
 pages="179",
 publisher="VŠ Báňská – TU Ostrava",
 type="conference paper"
}