Publication detail

Změny ve výuce matematiky jako důsledek počítačem podporované výuky

POLCEROVÁ, M.

Original Title

Změny ve výuce matematiky jako důsledek počítačem podporované výuky

Czech Title

Změny ve výuce matematiky jako důsledek počítačem podporované výuky

Language

cs

Original Abstract

Na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně se v prvním semestru prvního ročníku vyučuje předmět Matematika I, který je pro všechny studenty předmětem povinným. Od akademického roku 2007/2008 se osamostatnila součást tohoto předmětu, která se zabývala využitím počítačového programu MATLAB ve výuce. Nový samostatný předmět, Počítačová cvičení z matematiky, je nyní zařazen do druhého semestru prvního ročníku a je též pro všechny studenty předmětem povinným. Výuka probíhá ve specializované učebně výpočetní techniky každý týden v rozsahu 2 vyučovacích hodin cvičení (100 minut). Zavedení tohoto předmětu zpětně výrazně ovlivnilo obsah předmětu Matematika I. Příspěvek se zabývá právě těmito změnami v obsahu a jeho pozornost je zaměřena na změny v lineární algebře, průběhu reálné funkce jedné reálné proměnné, integrálním počtu reálné funkce jedné reálné proměnné a analytické geometrii. Součástí příspěvku je popis a stručné zhodnocení těchto změn.

Czech abstract

Na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně se v prvním semestru prvního ročníku vyučuje předmět Matematika I, který je pro všechny studenty předmětem povinným. Od akademického roku 2007/2008 se osamostatnila součást tohoto předmětu, která se zabývala využitím počítačového programu MATLAB ve výuce. Nový samostatný předmět, Počítačová cvičení z matematiky, je nyní zařazen do druhého semestru prvního ročníku a je též pro všechny studenty předmětem povinným. Výuka probíhá ve specializované učebně výpočetní techniky každý týden v rozsahu 2 vyučovacích hodin cvičení (100 minut). Zavedení tohoto předmětu zpětně výrazně ovlivnilo obsah předmětu Matematika I. Příspěvek se zabývá právě těmito změnami v obsahu a jeho pozornost je zaměřena na změny v lineární algebře, průběhu reálné funkce jedné reálné proměnné, integrálním počtu reálné funkce jedné reálné proměnné a analytické geometrii. Součástí příspěvku je popis a stručné zhodnocení těchto změn.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT89913,
 author="Marie {Polcerová}",
 title="Změny ve výuce matematiky jako důsledek počítačem podporované výuky",
 annote="Na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně se v prvním semestru prvního ročníku vyučuje předmět Matematika I, který je pro všechny studenty předmětem povinným. Od akademického roku 2007/2008 se osamostatnila součást tohoto předmětu, která se zabývala využitím počítačového programu MATLAB ve výuce. Nový samostatný předmět, Počítačová cvičení z matematiky, je nyní zařazen do druhého semestru prvního ročníku a je též pro všechny studenty předmětem povinným. Výuka probíhá ve specializované učebně výpočetní techniky každý týden v rozsahu 2 vyučovacích hodin cvičení (100 minut). Zavedení tohoto předmětu zpětně výrazně ovlivnilo obsah předmětu Matematika I. Příspěvek se zabývá právě těmito změnami v obsahu a jeho pozornost je zaměřena na změny v lineární algebře, průběhu reálné funkce jedné reálné proměnné, integrálním počtu reálné funkce jedné reálné proměnné a analytické geometrii. Součástí příspěvku je popis a stručné zhodnocení těchto změn.",
 address="Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích",
 booktitle="Sborník příspěvků 5. konference Užití počítačů ve výuce matematiky",
 chapter="89913",
 edition="1",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích",
 year="2011",
 month="december",
 pages="289--310",
 publisher="Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích",
 type="conference paper"
}