Publication detail

Use of epoxy dispersions for applicatuion in recycled materials in building industry. part of annual report of project DT 9 "Testing of materials and environmental management" as a part of VVZ MSM 0021630511 "Progressive building materials with use of secondary raw materials ant their influence to lifetime of constructions".

STEHLÍK, M.

Original Title

Využití epoxidových disperzí pro aplikaci v recyklovaných materiálech ve stavebnictví. Součást výroční zprávy projektu DT 9 "Zkoušení materiálů a environmentální management" v rámci VVZ MSM 0021630511"Progresivní stavební materiály s využitím druhotných surovin a jejich vliv na životnost konstrukcí".

Czech Title

Využití epoxidových disperzí pro aplikaci v recyklovaných materiálech ve stavebnictví. Součást výroční zprávy projektu DT 9 "Zkoušení materiálů a environmentální management" v rámci VVZ MSM 0021630511"Progresivní stavební materiály s využitím druhotných surovin a jejich vliv na životnost konstrukcí".

English Title

Use of epoxy dispersions for applicatuion in recycled materials in building industry. part of annual report of project DT 9 "Testing of materials and environmental management" as a part of VVZ MSM 0021630511 "Progressive building materials with use of secondary raw materials ant their influence to lifetime of constructions".

Type

report

Language

cs

Original Abstract

Polymerní epoxidové disperze mohou vylepšit mechanické vlastnosti betonů z betonového recyklátu, možná je i kombinace se silikátovými příměsemi. Betonový recyklát lze impregnovat povrchově epoxidovou disperzí, nevýhodou je mastnost povrchu a cena. Epoxidovou disperzi je možno také vmísit do cementové kaše a vylepšit tak adhezní a pevnostní charakteristiky betonu.

Czech abstract

Polymerní epoxidové disperze mohou vylepšit mechanické vlastnosti betonů z betonového recyklátu, možná je i kombinace se silikátovými příměsemi. Betonový recyklát lze impregnovat povrchově epoxidovou disperzí, nevýhodou je mastnost povrchu a cena. Epoxidovou disperzi je možno také vmísit do cementové kaše a vylepšit tak adhezní a pevnostní charakteristiky betonu.

English abstract

Polymer epoxy dispersions can impruve mechanical characteristics of concretes with concrete recyclate, possible is also combination with silicate admixtures. Concrete recyclate can be impregnated with epoxy dispesion, disadvantage is fatty surface and price. Epoxy dispersion can be also mixed with cement grout and improve adhesive and strength characteristics of concrete.

Keywords

epoxy dispersions;concrete recyclate;silicate admixtures;strength characteristics

Released

16.11.2010

Publisher

VUT Brno, FAST, SZK

Location

Brno

Pages from

1

Pages to

10

Pages count

10

BibTex


@techreport{BUT88504,
 author="Michal {Stehlík}",
 title="Využití epoxidových disperzí pro aplikaci v recyklovaných materiálech ve stavebnictví. Součást výroční zprávy projektu DT 9 "Zkoušení materiálů a environmentální management" v rámci VVZ MSM 0021630511"Progresivní stavební materiály s využitím druhotných surovin a jejich vliv na životnost konstrukcí".",
 annote="Polymerní epoxidové disperze mohou vylepšit mechanické vlastnosti betonů z betonového recyklátu, možná je i kombinace se silikátovými příměsemi. Betonový recyklát lze impregnovat povrchově epoxidovou disperzí, nevýhodou je mastnost povrchu a cena. Epoxidovou disperzi je možno také vmísit do cementové kaše a vylepšit tak adhezní a pevnostní charakteristiky betonu.",
 address="VUT Brno, FAST, SZK",
 chapter="88504",
 howpublished="print",
 institution="VUT Brno, FAST, SZK",
 year="2010",
 month="november",
 pages="1--10",
 publisher="VUT Brno, FAST, SZK",
 type="report"
}