Publication detail

Optimization Methods for Registration of Multimodal Images of Retina

KUBEČKA, L., SKOKAN, M., JAN, J.

Original Title

Optimization Methods for Registration of Multimodal Images of Retina

Czech Title

Optimalizační metody pro registraci multimodálních obrazů sítnice

English Title

Optimization Methods for Registration of Multimodal Images of Retina

Type

conference paper

Language

en

Original Abstract

Registration of multimodal images of retina is essential for correct diagnosis of the optic nerve head and retina. For reliable vessel segmentation, it is also important to use information from both, colour photographs and Heidelberg Retina Tomograph (HRT) scans. Mutual information was tested as a coincidence measure and has proven functional and reliable. This paper compares several methods for finding the correct transformation parameters.

Czech abstract

Registrace multimodálních obrazů sítnice je zásadním problémem pro provedení následné analýzy optického nervu a sítnice. Také pro spolehlivou segmentaci cév je vhodné využít informaci z barevné fotografie sítnice a současně ze skenů vytvořených pomocí konfokálního laserového oftalmoskopu (HRT). Jako měřítko podobnosti je testována vzájemná informace a je ukázáno, že je pro tento případ registrace se metoda jeví jako funkční a spolehlivá. Registrace využívající vzájemné informace je dále provedena s využitím různých optimalizačních technik.

English abstract

Registration of multimodal images of retina is essential for correct diagnosis of the optic nerve head and retina. For reliable vessel segmentation, it is also important to use information from both, colour photographs and Heidelberg Retina Tomograph (HRT) scans. Mutual information was tested as a coincidence measure and has proven functional and reliable. This paper compares several methods for finding the correct transformation parameters.

Keywords

image registration, ophthalmologic image processing, retina, mutual information, affine transform, simulated annealing, simplex, optimisation

RIV year

2003

Released

16.09.2003

Publisher

IEEE

Location

Cancún, Mexico

ISBN

0-7803-7790-7

Book

Proc. 25th Internat. Conf. IEEE-EMBS

Edition number

First

Pages from

599

Pages to

602

Pages count

4

BibTex


@inproceedings{BUT8816,
 author="Libor {Kubečka} and Martin {Skokan} and Jiří {Jan}",
 title="Optimization Methods for Registration of Multimodal Images of Retina",
 annote="Registration of multimodal images of retina is essential for correct diagnosis of the optic nerve head and retina. For reliable vessel segmentation, it is also important to 
use information from both, colour photographs and Heidelberg Retina Tomograph (HRT) scans. Mutual information was tested as a coincidence measure and has proven functional and reliable. This paper compares several methods for finding the 
correct transformation parameters.",
 address="IEEE",
 booktitle="Proc. 25th Internat. Conf. IEEE-EMBS",
 chapter="8816",
 institution="IEEE",
 year="2003",
 month="september",
 pages="599",
 publisher="IEEE",
 type="conference paper"
}