Publication detail

Lehké vysokohodnotné betony

HELA, R. BODNÁROVÁ, L. MYSLIVEČEK, T.

Original Title

Lehké vysokohodnotné betony

Czech Title

Lehké vysokohodnotné betony

Language

cs

Original Abstract

V příspěvku jsou prezentovány zkušenosti s návrhem lehkých samozhutnitelných betonů s použitím umělého lehkého kameniva Liapor, vyráběného v závodu Lias Vintířov, s maximálním zrnem 8 mm.

Czech abstract

V příspěvku jsou prezentovány zkušenosti s návrhem lehkých samozhutnitelných betonů s použitím umělého lehkého kameniva Liapor, vyráběného v závodu Lias Vintířov, s maximálním zrnem 8 mm.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT8602,
  author="Rudolf {Hela} and Lenka {Bodnárová} and Tomáš {Mysliveček}",
  title="Lehké vysokohodnotné betony",
  annote="V příspěvku jsou prezentovány zkušenosti s návrhem lehkých samozhutnitelných betonů s použitím umělého lehkého kameniva Liapor, vyráběného v závodu Lias Vintířov, s maximálním zrnem 8 mm.",
  booktitle="Fibre Concrete and High Performance Concrete 2003",
  chapter="8602",
  year="2003",
  month="january",
  pages="130",
  type="conference paper"
}