Publication detail

RECONSTRUCTION METHODS FOR 3D ULTRASOUND

PETRŽELA, R., JAN, J.

Original Title

METODY REKONSTRUKCE MEDICÍNSKÝCH 3D ULTRAZVUKOVÝCH DAT

Czech Title

METODY REKONSTRUKCE MEDICÍNSKÝCH 3D ULTRAZVUKOVÝCH DAT

English Title

RECONSTRUCTION METHODS FOR 3D ULTRASOUND

Type

conference paper

Language

cs

Original Abstract

V poslední době je snaha rozšířit konveční ultrazvukový přístroj o snímání a zobrazení 3D dat a tím tak konkurovat nákladným a těžkopádným vyšetřením, jako jsou výpočetní tomografie (CT) nebo magnetická rezonance (MR). Získaná 3D data umožňují zobrazit objemy a povrchy vyšetřovaných orgánu a tím tak daleko přesněni stanovit diagnózu nebo dokonce objevit patologické nálezy již v ranném stádiu. Další velikou výhodou 3D dat je zobrazení řezů z úhlů, které by standardním vyšetřením nebylo možné získat. Bohužel je nutno podotknout, že interpretace výsledných obrazových dat není vždy zcela jednoznačná. Proto je vhodné před vlastní analýzou naměřených dat provést jejich předzpracování. Tento příspěvek pojednává o rekonstrukci 3D ultrazvukových dat a s ní blízce související 3D interpolaci. Budou představeny používané algoritmy interpolačních metod pro 3D data.

Czech abstract

V poslední době je snaha rozšířit konveční ultrazvukový přístroj o snímání a zobrazení 3D dat a tím tak konkurovat nákladným a těžkopádným vyšetřením, jako jsou výpočetní tomografie (CT) nebo magnetická rezonance (MR). Získaná 3D data umožňují zobrazit objemy a povrchy vyšetřovaných orgánu a tím tak daleko přesněni stanovit diagnózu nebo dokonce objevit patologické nálezy již v ranném stádiu. Další velikou výhodou 3D dat je zobrazení řezů z úhlů, které by standardním vyšetřením nebylo možné získat. Bohužel je nutno podotknout, že interpretace výsledných obrazových dat není vždy zcela jednoznačná. Proto je vhodné před vlastní analýzou naměřených dat provést jejich předzpracování. Tento příspěvek pojednává o rekonstrukci 3D ultrazvukových dat a s ní blízce související 3D interpolaci. Budou představeny používané algoritmy interpolačních metod pro 3D data.

English abstract

Conventional diagnostic ultrasound imaging is performed with hand-held probe which transmit ultrasound pulses into the body and receives echoes. These echoes are used to create a 2-D grey-level image (B-scan) of across-section of the body in the scan plane. 3-D ultrasound imaging extends this concept about volume information. B-scans inserted into 3-D voxel array, can be visualized using any-plane slicing, volume rendering or surface rendering. B-scans are typically reconstructed on a regular grid. In this paper we reviewed existing reconstruction methods.

Keywords

3D reconstruction, 3D interpolation, B-scan, pixel, voxel, Gaussian kernel

RIV year

2003

Released

01.01.2003

Publisher

VŠB - Technická universita Ostrava

Location

Rožnov pod Radhoštěm, Česká republika

ISBN

80-248-0432-8

Book

Měřící a řídící technika v biomedicíně

Edition

Neuveden

Edition number

Neuveden

Pages from

234

Pages to

238

Pages count

5

BibTex


@inproceedings{BUT8256,
 author="Radim {Petržela} and Jiří {Jan}",
 title="METODY REKONSTRUKCE MEDICÍNSKÝCH 3D ULTRAZVUKOVÝCH DAT",
 annote="V poslední době je snaha rozšířit konveční ultrazvukový přístroj o snímání a zobrazení 3D dat a tím tak konkurovat nákladným a těžkopádným vyšetřením, jako jsou výpočetní tomografie (CT) nebo magnetická rezonance (MR). Získaná 3D data umožňují zobrazit objemy a povrchy vyšetřovaných orgánu a tím tak daleko přesněni stanovit diagnózu nebo dokonce objevit patologické nálezy již v ranném stádiu. Další velikou výhodou 3D dat je zobrazení řezů z úhlů, které by standardním vyšetřením nebylo možné získat.
Bohužel je nutno podotknout, že interpretace výsledných obrazových dat není vždy zcela jednoznačná. Proto je vhodné před vlastní analýzou naměřených dat provést jejich předzpracování.
Tento příspěvek pojednává o rekonstrukci 3D ultrazvukových dat a s ní blízce související 3D interpolaci. Budou představeny používané algoritmy interpolačních metod pro 3D data.
",
 address="VŠB - Technická universita Ostrava",
 booktitle="Měřící a řídící technika v biomedicíně",
 chapter="8256",
 edition="Neuveden",
 institution="VŠB - Technická universita Ostrava",
 year="2003",
 month="january",
 pages="234",
 publisher="VŠB - Technická universita Ostrava",
 type="conference paper"
}