Publication detail

Diagnostické metody pro zkoušení zabudovaného konstrukčního dřeva

Original Title

Diagnostické metody pro zkoušení zabudovaného konstrukčního dřeva

Czech Title

Diagnostické metody pro zkoušení zabudovaného konstrukčního dřeva

Language

cs

Original Abstract

V současné době se na pracovníky Ústavu stavebního zkušebnictví obrací stále více stavebních firem s požadavkem na objektivní zhodnocení zabudovaných dřevěných konstrukcí. Díky snaze o zvýšení podílu realizace dřevěných staveb v České republice se bude tento požadavek praxe zvyšovat. Z toho plyne zřejmá potřeba věnovat zvýšenou pozornost dřevu jako stavebnímu materiálu a metodám rychle a jednoduše použitelným in-situ. Na základě objednávky stavební firmy provedli pracovníci Ústavu stavebního zkušebnictví FAST VUT v Brně diagnostiku dřevěných prvků výstavního pavilonu. Požadavkem objednatele bylo provést v místech otevřených sond vizuální kontrolu záklopu z prken a fošen, tvořících nosnou konstrukci, dále na těchto prvcích provést měření vlhkosti a na fošnách stanovit orientační hodnotu pevnosti v ohybu.

Czech abstract

V současné době se na pracovníky Ústavu stavebního zkušebnictví obrací stále více stavebních firem s požadavkem na objektivní zhodnocení zabudovaných dřevěných konstrukcí. Díky snaze o zvýšení podílu realizace dřevěných staveb v České republice se bude tento požadavek praxe zvyšovat. Z toho plyne zřejmá potřeba věnovat zvýšenou pozornost dřevu jako stavebnímu materiálu a metodám rychle a jednoduše použitelným in-situ. Na základě objednávky stavební firmy provedli pracovníci Ústavu stavebního zkušebnictví FAST VUT v Brně diagnostiku dřevěných prvků výstavního pavilonu. Požadavkem objednatele bylo provést v místech otevřených sond vizuální kontrolu záklopu z prken a fošen, tvořících nosnou konstrukci, dále na těchto prvcích provést měření vlhkosti a na fošnách stanovit orientační hodnotu pevnosti v ohybu.

BibTex


@inproceedings{BUT76542,
  author="Věra {Heřmánková} and Ondřej {Anton} and Petr {Cikrle} and Michal {Stehlík}",
  title="Diagnostické metody pro zkoušení zabudovaného konstrukčního dřeva",
  annote="V současné době se na pracovníky Ústavu stavebního zkušebnictví obrací stále více stavebních firem s požadavkem na objektivní zhodnocení zabudovaných dřevěných konstrukcí. Díky snaze o zvýšení podílu realizace dřevěných staveb v České republice se bude tento požadavek praxe zvyšovat. Z toho plyne zřejmá potřeba věnovat zvýšenou pozornost dřevu jako stavebnímu materiálu a metodám rychle a jednoduše použitelným in-situ.
Na základě objednávky stavební firmy provedli pracovníci Ústavu stavebního zkušebnictví FAST VUT v Brně diagnostiku dřevěných prvků výstavního pavilonu. Požadavkem objednatele bylo provést v místech otevřených sond vizuální kontrolu záklopu z prken a fošen, tvořících nosnou konstrukci, dále na těchto prvcích provést měření vlhkosti a na fošnách stanovit orientační hodnotu pevnosti v ohybu.",
  booktitle="Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie CONSTRUMAT 2011",
  chapter="76542",
  howpublished="print",
  year="2011",
  month="june",
  pages="1--8",
  type="conference paper"
}