Publication detail

Diagnostic Methods for the Testing of Built-in Structural Timber

HEŘMÁNKOVÁ, V. ANTON, O. CIKRLE, P. STEHLÍK, M.

Original Title

Diagnostické metody pro zkoušení zabudovaného konstrukčního dřeva

Czech Title

Diagnostické metody pro zkoušení zabudovaného konstrukčního dřeva

English Title

Diagnostic Methods for the Testing of Built-in Structural Timber

Type

conference paper

Language

cs

Original Abstract

V současné době se na pracovníky Ústavu stavebního zkušebnictví obrací stále více stavebních firem s požadavkem na objektivní zhodnocení zabudovaných dřevěných konstrukcí. Díky snaze o zvýšení podílu realizace dřevěných staveb v České republice se bude tento požadavek praxe zvyšovat. Z toho plyne zřejmá potřeba věnovat zvýšenou pozornost dřevu jako stavebnímu materiálu a metodám rychle a jednoduše použitelným in-situ. Na základě objednávky stavební firmy provedli pracovníci Ústavu stavebního zkušebnictví FAST VUT v Brně diagnostiku dřevěných prvků výstavního pavilonu. Požadavkem objednatele bylo provést v místech otevřených sond vizuální kontrolu záklopu z prken a fošen, tvořících nosnou konstrukci, dále na těchto prvcích provést měření vlhkosti a na fošnách stanovit orientační hodnotu pevnosti v ohybu.

Czech abstract

V současné době se na pracovníky Ústavu stavebního zkušebnictví obrací stále více stavebních firem s požadavkem na objektivní zhodnocení zabudovaných dřevěných konstrukcí. Díky snaze o zvýšení podílu realizace dřevěných staveb v České republice se bude tento požadavek praxe zvyšovat. Z toho plyne zřejmá potřeba věnovat zvýšenou pozornost dřevu jako stavebnímu materiálu a metodám rychle a jednoduše použitelným in-situ. Na základě objednávky stavební firmy provedli pracovníci Ústavu stavebního zkušebnictví FAST VUT v Brně diagnostiku dřevěných prvků výstavního pavilonu. Požadavkem objednatele bylo provést v místech otevřených sond vizuální kontrolu záklopu z prken a fošen, tvořících nosnou konstrukci, dále na těchto prvcích provést měření vlhkosti a na fošnách stanovit orientační hodnotu pevnosti v ohybu.

English abstract

An increasing number of construction companies have nowadays been addressing the staff of the Department of Building Testing regarding their request for evaluation of built-in wooden structures. Due to the effort to increase the proportion of wooden structures in the Czech Republic, this demand from the part of construction companies will also increase. It is therefore apparently necessary to pay more attention to timber as a building material and to the methods which would be fast and easy to use on site.

Keywords

non-destructive testing, structural timber, Pilodyn, physical and mechanical properties of timber

RIV year

2011

Released

15.06.2011

Location

Košická Belá

ISBN

978-80-553-0685-8

Book

Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie CONSTRUMAT 2011

Pages from

1

Pages to

8

Pages count

8

BibTex


@inproceedings{BUT76542,
  author="Věra {Heřmánková} and Ondřej {Anton} and Petr {Cikrle} and Michal {Stehlík}",
  title="Diagnostické metody pro zkoušení zabudovaného konstrukčního dřeva",
  annote="V současné době se na pracovníky Ústavu stavebního zkušebnictví obrací stále více stavebních firem s požadavkem na objektivní zhodnocení zabudovaných dřevěných konstrukcí. Díky snaze o zvýšení podílu realizace dřevěných staveb v České republice se bude tento požadavek praxe zvyšovat. Z toho plyne zřejmá potřeba věnovat zvýšenou pozornost dřevu jako stavebnímu materiálu a metodám rychle a jednoduše použitelným in-situ.
Na základě objednávky stavební firmy provedli pracovníci Ústavu stavebního zkušebnictví FAST VUT v Brně diagnostiku dřevěných prvků výstavního pavilonu. Požadavkem objednatele bylo provést v místech otevřených sond vizuální kontrolu záklopu z prken a fošen, tvořících nosnou konstrukci, dále na těchto prvcích provést měření vlhkosti a na fošnách stanovit orientační hodnotu pevnosti v ohybu.",
  booktitle="Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie CONSTRUMAT 2011",
  chapter="76542",
  howpublished="print",
  year="2011",
  month="june",
  pages="1--8",
  type="conference paper"
}