Publication detail

Bitová chybovost v řídicím kanálu PCFICH systému LTE

MILOŠ, J. HANUS, S. KEJÍK, P.

Original Title

Bitová chybovost v řídicím kanálu PCFICH systému LTE

Czech Title

Bitová chybovost v řídicím kanálu PCFICH systému LTE

Language

cs

Original Abstract

Článek popisuje způsob zpracování signálu v řídicím kanálu Physical Control Format Indicator Channel (PCFICH) systému LTE - downlink a výsledky simulací bitové chybovosti v uvedeném kanálu pro různé typy přenosového prostředí a konfigurace systému. Většina odborné literatury se zaměřuje pouze na oblast datových kanálů. Simulaci řídicích kanálů bohužel není věnována odpovídající pozornost. Jako simulační nástroj bylo využito programové prostředí MATLAB. Obecný model systému LTE - downlink v programovém prostředí MATLAB byl převzat ze společného projektu s TU Wien. Tento obecný model byl poté rozšířen vytvořením řídicích kanálů.

Czech abstract

Článek popisuje způsob zpracování signálu v řídicím kanálu Physical Control Format Indicator Channel (PCFICH) systému LTE - downlink a výsledky simulací bitové chybovosti v uvedeném kanálu pro různé typy přenosového prostředí a konfigurace systému. Většina odborné literatury se zaměřuje pouze na oblast datových kanálů. Simulaci řídicích kanálů bohužel není věnována odpovídající pozornost. Jako simulační nástroj bylo využito programové prostředí MATLAB. Obecný model systému LTE - downlink v programovém prostředí MATLAB byl převzat ze společného projektu s TU Wien. Tento obecný model byl poté rozšířen vytvořením řídicích kanálů.

Documents

BibTex


@article{BUT76241,
  author="Jiří {Miloš} and Stanislav {Hanus} and Petr {Kejík}",
  title="Bitová chybovost v řídicím kanálu PCFICH systému LTE",
  annote="Článek popisuje způsob zpracování signálu v řídicím kanálu Physical Control Format Indicator Channel (PCFICH) systému LTE - downlink a výsledky simulací bitové chybovosti v uvedeném kanálu pro různé typy přenosového prostředí a konfigurace systému. Většina odborné literatury se zaměřuje pouze na oblast datových kanálů. Simulaci řídicích kanálů bohužel není věnována odpovídající pozornost. Jako simulační nástroj bylo využito programové prostředí MATLAB. Obecný model systému
LTE - downlink v programovém prostředí MATLAB byl převzat ze společného projektu s TU Wien. Tento obecný model byl poté rozšířen vytvořením řídicích kanálů.",
  chapter="76241",
  number="12",
  volume="2011",
  year="2011",
  month="december",
  pages="1--5",
  type="journal article - other"
}