Publication detail

Vlastnosti betonů s GREEN cementy

BODNÁROVÁ, L. VÁLEK, J. HELA, R. DORAZILOVÁ, I. HORÁK, O. SEDLÁK, P.

Original Title

Vlastnosti betonů s GREEN cementy

Czech Title

Vlastnosti betonů s GREEN cementy

Language

cs

Original Abstract

Celosvětovým trendem v cementářském průmyslu je snaha o maximální využití neslínkových materiálů a současně o snižování množství portlandského slínku na tunu cementu. Článek je zaměřen na možnosti využití cementů s nižší ekologickou a ekonomickou náročností tzv. green cementů v betonech a na jejich ovlivňování fyzikálně - mechanických vlastností betonů. Zkušební tělesa navržených betonových receptur jsou navržena z betonu třídy C 30/37. Sledován byl zejména vliv na trvanlivost betonu ve vybraných agresivních prostředích. Používáním green cementů je možné dosáhnout jak srovnatelných fyzikálně-mechanických hodnot tak současně také ekonomických benefitů.

Czech abstract

Celosvětovým trendem v cementářském průmyslu je snaha o maximální využití neslínkových materiálů a současně o snižování množství portlandského slínku na tunu cementu. Článek je zaměřen na možnosti využití cementů s nižší ekologickou a ekonomickou náročností tzv. green cementů v betonech a na jejich ovlivňování fyzikálně - mechanických vlastností betonů. Zkušební tělesa navržených betonových receptur jsou navržena z betonu třídy C 30/37. Sledován byl zejména vliv na trvanlivost betonu ve vybraných agresivních prostředích. Používáním green cementů je možné dosáhnout jak srovnatelných fyzikálně-mechanických hodnot tak současně také ekonomických benefitů.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT76040,
 author="Lenka {Bodnárová} and Jaroslav {Válek} and Rudolf {Hela} and Irena {Dorazilová} and Ota {Horák} and Petr {Sedlák}",
 title="Vlastnosti betonů s GREEN cementy",
 annote="Celosvětovým trendem v cementářském průmyslu je snaha o maximální využití neslínkových materiálů a současně o snižování množství portlandského slínku na tunu cementu. Článek je zaměřen na možnosti využití cementů s nižší ekologickou a ekonomickou náročností tzv. green cementů v betonech a na jejich ovlivňování fyzikálně - mechanických vlastností betonů. Zkušební tělesa navržených betonových receptur jsou navržena z betonu třídy C 30/37. Sledován byl zejména vliv na trvanlivost betonu ve vybraných agresivních prostředích. Používáním green cementů je možné dosáhnout jak srovnatelných fyzikálně-mechanických hodnot tak současně také ekonomických benefitů.",
 address="ČBS Servis, s.r.o.",
 booktitle="Konference s mezinárodní účastí 18. Betonářské Dny 2011",
 chapter="76040",
 edition="Ing. Vlastimil Šrůma, CSc., MBA, Ing. Hana Šrůmová, MBA",
 howpublished="print",
 institution="ČBS Servis, s.r.o.",
 year="2011",
 month="november",
 pages="285--290",
 publisher="ČBS Servis, s.r.o.",
 type="conference paper"
}