Publication detail

Vybraná judikatura Soudního dvora EU a zdaňování příjmů fyzických osob

BRYCHTA, K. SVIRÁK, P. POLÁK, M.

Original Title

Vybraná judikatura Soudního dvora EU a zdaňování příjmů fyzických osob

Czech Title

Vybraná judikatura Soudního dvora EU a zdaňování příjmů fyzických osob

Language

cs

Original Abstract

Tento příspěvek přibližuje základy unijní úpravy v oblasti přímých daní. Samotný příspěvěk se v zásadě zaměřuje na přiblížení vybraných důležitých rozhodnutí ESD ve věci zdaňování příjmů fyzických osob a hodnotí souladnost české právní úpravy s požadavky plynoucími z předmětných rozhodnutí.

Czech abstract

Tento příspěvek přibližuje základy unijní úpravy v oblasti přímých daní. Samotný příspěvěk se v zásadě zaměřuje na přiblížení vybraných důležitých rozhodnutí ESD ve věci zdaňování příjmů fyzických osob a hodnotí souladnost české právní úpravy s požadavky plynoucími z předmětných rozhodnutí.

Documents

BibTex


@article{BUT75875,
 author="Karel {Brychta} and Pavel {Svirák} and Michal {Polák}",
 title="Vybraná judikatura Soudního dvora EU a zdaňování příjmů fyzických osob",
 annote="Tento příspěvek přibližuje základy unijní úpravy v oblasti přímých daní. Samotný příspěvěk se v zásadě zaměřuje na přiblížení vybraných důležitých rozhodnutí ESD ve věci zdaňování příjmů fyzických osob a hodnotí souladnost české právní úpravy s požadavky plynoucími z předmětných rozhodnutí.",
 address="Sdružení účetních a daňových poradců, o. s.",
 chapter="75875",
 institution="Sdružení účetních a daňových poradců, o. s.",
 number="6",
 volume="17",
 year="2011",
 month="july",
 pages="23--34",
 publisher="Sdružení účetních a daňových poradců, o. s.",
 type="journal article - other"
}