Publication detail

Realization of the modern analog devices based on current conveyors.

PROKOP, R.

Original Title

REALIZACE MODERNÍCH ANALOGOVÝCH OBVODŮ NA PRINCIPU PROUDOVÝCH KONVEJORŮ

Czech Title

REALIZACE MODERNÍCH ANALOGOVÝCH OBVODŮ NA PRINCIPU PROUDOVÝCH KONVEJORŮ

English Title

Realization of the modern analog devices based on current conveyors.

Type

conference paper

Language

cs

Original Abstract

Je prezentován modulární návrh moderních analogových obvodů v technologii CMOS na Ústavu mikroelektroniky VUT v Brně. Cílem výzkumu je navrhnout sadu modulárních mikroelektronických stavebních bloků a s jejich pomocí realizovat vybrané moderní aktivní obvody, pracující zejména v proudovém módu. Především se jedná o vývoj a návrh zcela nového, vysoce univerzálního, aktivního obvodu CCTA. Právě tento CCTA, společně s příbuzným, teoreticky již dříve zpracovaným obvodem CDTA, byl realizován zcela poprvé a to ve dvou odlišných topologiích na jednom čipu.

Czech abstract

Je prezentován modulární návrh moderních analogových obvodů v technologii CMOS na Ústavu mikroelektroniky VUT v Brně. Cílem výzkumu je navrhnout sadu modulárních mikroelektronických stavebních bloků a s jejich pomocí realizovat vybrané moderní aktivní obvody, pracující zejména v proudovém módu. Především se jedná o vývoj a návrh zcela nového, vysoce univerzálního, aktivního obvodu CCTA. Právě tento CCTA, společně s příbuzným, teoreticky již dříve zpracovaným obvodem CDTA, byl realizován zcela poprvé a to ve dvou odlišných topologiích na jednom čipu.

English abstract

Modular design of the modern CMOS analog circuits on UMEL VUT Brno is presented. The target is there to design set of modular mikroelectronic building blocks for modern active circuits realization, mostly working in current mode operation.

Keywords

Analog circuits, signal processing, modular approach, building blocks, CCTA, CDTA, current mode, CMOS

RIV year

2011

Released

22.06.2011

Publisher

NOVPRESS s.r.o

Location

Brno

ISBN

978-80-214-4404-1

Book

IMAPS - Mikroelektronika současnosti - Odborný seminář organizovaný International Microelectronics and Packaging Society. Sborník příspěvků

Pages from

37

Pages to

39

Pages count

3

BibTex


@inproceedings{BUT75846,
 author="Roman {Prokop}",
 title="REALIZACE MODERNÍCH ANALOGOVÝCH OBVODŮ NA PRINCIPU PROUDOVÝCH KONVEJORŮ",
 annote="Je prezentován modulární návrh moderních analogových obvodů v technologii CMOS na Ústavu mikroelektroniky VUT v Brně. Cílem výzkumu je navrhnout sadu modulárních mikroelektronických stavebních bloků a s jejich pomocí realizovat vybrané moderní aktivní obvody, pracující zejména v proudovém módu. Především se jedná o vývoj a návrh zcela nového, vysoce univerzálního, aktivního obvodu CCTA. Právě tento CCTA, společně s příbuzným, teoreticky již dříve zpracovaným obvodem CDTA, byl realizován zcela poprvé a to ve dvou odlišných topologiích na jednom čipu.",
 address="NOVPRESS s.r.o",
 booktitle="IMAPS - Mikroelektronika současnosti - Odborný seminář organizovaný International Microelectronics and Packaging Society. Sborník příspěvků",
 chapter="75846",
 howpublished="print",
 institution="NOVPRESS s.r.o",
 year="2011",
 month="june",
 pages="37--39",
 publisher="NOVPRESS s.r.o",
 type="conference paper"
}