Publication detail

Welding of austenitic and duplex steels by Yb-YAG laser

MRŇA, L. KUBÍČEK, J. MIKMEKOVÁ, Š.

Original Title

Svařování austenitických a duplexních ocelí Yb-YAG vláknovým laserem

Czech Title

Svařování austenitických a duplexních ocelí Yb-YAG vláknovým laserem

English Title

Welding of austenitic and duplex steels by Yb-YAG laser

Type

conference paper

Language

cs

Original Abstract

První část se zabývá vývojem a výrobou nového typu solárního kolektoru z austenitické korozivzdorné oceli metodou laserového svařování. Svařování austeniticko – feritických ocelí (duplexních) ocelí laserem je vzhledem k povaze této svařovací metody doprovázeno vznikem výrazných feritických zrn ve struktuře svaru s nepříznivými důsledky na vlastnosti svaru. Ve druhé části je studováno ovlivňováním svarové mikrostruktury pomocí vhodné svařovací atmosféry. Při použití dusíku nebo hélia prokázána zjevná difuze plynu do hloubky svaru s následným ovlivněním mikrostruktury. Diskutovány dva různé mechanizmy ovlivnění. Pro svařování byl použit Yb-YAG vláknový laser o výkonu 2kW se svařovací hlavou na robotickém ramenu.

Czech abstract

První část se zabývá vývojem a výrobou nového typu solárního kolektoru z austenitické korozivzdorné oceli metodou laserového svařování. Svařování austeniticko – feritických ocelí (duplexních) ocelí laserem je vzhledem k povaze této svařovací metody doprovázeno vznikem výrazných feritických zrn ve struktuře svaru s nepříznivými důsledky na vlastnosti svaru. Ve druhé části je studováno ovlivňováním svarové mikrostruktury pomocí vhodné svařovací atmosféry. Při použití dusíku nebo hélia prokázána zjevná difuze plynu do hloubky svaru s následným ovlivněním mikrostruktury. Diskutovány dva různé mechanizmy ovlivnění. Pro svařování byl použit Yb-YAG vláknový laser o výkonu 2kW se svařovací hlavou na robotickém ramenu.

English abstract

First part deal with development of new design of the solar panel from austenitic steel by laser welding. Welding of ferritic-austenitic (duplex) steel by laser is accompanying creating of rough ferrite grain structure in the seam with wrong mechanical properties. In the second part is studied influence of the welding microstructure by using appropriate shielding gases. When was used the nitrogen or helium then proved apparent diffusion into the depth of the weld with consequent effect on the weld microstructure. Discussed two different mechanisms of influence. For welding was used 2 kW Yb-YAG fiber laser with welding head on robot arm.

Keywords

austenitic steel, duplex steel, laser welding, solar absorber

RIV year

2011

Released

07.11.2012

ISBN

978-80-89296-14-9

Book

Zborník z XXXIX. medzinárodnej konferencie ZVÁRANIE 2011

Edition

1

Edition number

1

Pages from

60

Pages to

66

Pages count

7

BibTex


@inproceedings{BUT75732,
 author="Libor {Mrňa} and Jaroslav {Kubíček} and Šárka {Mikmeková}",
 title="Svařování austenitických a duplexních ocelí Yb-YAG vláknovým laserem",
 annote="První část se zabývá vývojem a výrobou nového typu solárního kolektoru z austenitické korozivzdorné oceli metodou laserového svařování. Svařování austeniticko – feritických ocelí (duplexních) ocelí laserem je vzhledem k povaze této svařovací metody doprovázeno vznikem výrazných feritických zrn ve struktuře svaru s nepříznivými důsledky na vlastnosti svaru. Ve druhé části je studováno ovlivňováním svarové mikrostruktury pomocí vhodné svařovací atmosféry. Při použití dusíku nebo hélia prokázána zjevná difuze plynu do hloubky svaru s následným ovlivněním mikrostruktury. Diskutovány dva různé mechanizmy ovlivnění. Pro svařování byl použit Yb-YAG vláknový laser o výkonu 2kW se svařovací hlavou na robotickém ramenu.",
 booktitle="Zborník z XXXIX. medzinárodnej konferencie ZVÁRANIE 2011",
 chapter="75732",
 edition="1",
 howpublished="print",
 year="2012",
 month="november",
 pages="60--66",
 type="conference paper"
}