Publication detail

Problémy a současná situace hurdiskových stropů

Original Title

Problémy a současná situace hurdiskových stropů

Czech Title

Problémy a současná situace hurdiskových stropů

Language

cs

Original Abstract

Koncem minulého a začátkem tohoto století výrazně narostlo množství závažných poruch a také havárií hurdiskových konstrukcí. Článek nahlíží na poruchy z praktického hlediska a přináší informace pro odbornou i neodbornou veřejnost. Vvzhledem k častým soudním sporům ohledně provedení těchto konstrukcí jsou tyto informace účelné i pro soudně znaleckou praxi.

Czech abstract

Koncem minulého a začátkem tohoto století výrazně narostlo množství závažných poruch a také havárií hurdiskových konstrukcí. Článek nahlíží na poruchy z praktického hlediska a přináší informace pro odbornou i neodbornou veřejnost. Vvzhledem k častým soudním sporům ohledně provedení těchto konstrukcí jsou tyto informace účelné i pro soudně znaleckou praxi.

BibTex


@inproceedings{BUT75428,
 author="Petr {Šimůnek} and Petr {Štěpánek} and Ivana {Laníková} and František {Girgle}",
 title="Problémy a současná situace hurdiskových stropů",
 annote="Koncem minulého a začátkem tohoto století výrazně narostlo množství závažných poruch a také havárií hurdiskových konstrukcí.
Článek nahlíží na poruchy z praktického hlediska a přináší informace pro odbornou i neodbornou veřejnost. Vvzhledem k častým soudním sporům ohledně provedení těchto konstrukcí jsou tyto informace účelné i pro soudně znaleckou praxi.",
 address="VUT Brno",
 booktitle="Sborník XX. mezinárodní vědecké konference soudního inženýrství 2011",
 chapter="75428",
 howpublished="print",
 institution="VUT Brno",
 year="2011",
 month="january",
 pages="456--462",
 publisher="VUT Brno",
 type="conference paper"
}