Publication detail

Rovnice stanovující průtok přes pravoúhlý obdélníkový přeliv se širokou korunou

Original Title

Rovnice stanovující průtok přes pravoúhlý obdélníkový přeliv se širokou korunou

Czech Title

Rovnice stanovující průtok přes pravoúhlý obdélníkový přeliv se širokou korunou

Language

cs

Original Abstract

Příspěvek se zabývá odvozením rovnic průtoku při přepadu přes pravoúhlý obdélníkový přeliv se širokou korunou, nastiňuje jejich použitelnost a jejich využívání v praxi.

Czech abstract

Příspěvek se zabývá odvozením rovnic průtoku při přepadu přes pravoúhlý obdélníkový přeliv se širokou korunou, nastiňuje jejich použitelnost a jejich využívání v praxi.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT75410,
 author="Zbyněk {Zachoval} and Jan {Šulc}",
 title="Rovnice stanovující průtok přes pravoúhlý obdélníkový přeliv se širokou korunou",
 annote="Příspěvek se zabývá odvozením rovnic průtoku při přepadu přes pravoúhlý obdélníkový přeliv se širokou korunou, nastiňuje jejich použitelnost a jejich využívání v praxi.",
 address="Slovenská technická univerzita v Bratislave",
 booktitle="Sympózium Hydrotechnikov Zborník príspevkov",
 chapter="75410",
 edition="první",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="Slovenská technická univerzita v Bratislave",
 year="2011",
 month="september",
 pages="207--213",
 publisher="Slovenská technická univerzita v Bratislave",
 type="conference paper"
}