Publication detail

Experimentální ověření chování předpjatých sloupů z odstřeďovaného betonu

Original Title

Experimentální ověření chování předpjatých sloupů z odstřeďovaného betonu

Czech Title

Experimentální ověření chování předpjatých sloupů z odstřeďovaného betonu

Language

cs

Original Abstract

Příspěvek se zabývá destruktivní zkouškou předpjatých sloupů z odstřeďovaného betonu za účelem ověření vlastností z hlediska životnosti a statické způsobilosti konstrukce. Zkoušeny byly nové sloupy a staré v minulosti používané sloupy. Ověřována byla únosnost při zatížení vrcholovým tahem, rozvoj a šířka trhlin, materiálové charakteristiky betonu, hloubka karbonatace krycí betonové vrstvy a další.

Czech abstract

Příspěvek se zabývá destruktivní zkouškou předpjatých sloupů z odstřeďovaného betonu za účelem ověření vlastností z hlediska životnosti a statické způsobilosti konstrukce. Zkoušeny byly nové sloupy a staré v minulosti používané sloupy. Ověřována byla únosnost při zatížení vrcholovým tahem, rozvoj a šířka trhlin, materiálové charakteristiky betonu, hloubka karbonatace krycí betonové vrstvy a další.

BibTex


@inproceedings{BUT75402,
 author="Petr {Štěpánek} and Petr {Šimůnek} and Petr {Daněk} and Ivana {Laníková} and Martin {Zlámal}",
 title="Experimentální ověření chování předpjatých sloupů z odstřeďovaného betonu",
 annote="Příspěvek se zabývá destruktivní zkouškou předpjatých sloupů z odstřeďovaného betonu za účelem ověření vlastností z hlediska životnosti a statické způsobilosti konstrukce. Zkoušeny byly nové sloupy a staré v minulosti používané sloupy. Ověřována byla únosnost při zatížení vrcholovým tahem, rozvoj a šířka trhlin, materiálové charakteristiky betonu, hloubka karbonatace krycí betonové vrstvy a další.",
 address="VUT v Brně",
 booktitle="Sborník recenzovaných příspěvků konference Zkoušení a jakost ve stavebnictví",
 chapter="75402",
 edition="1",
 howpublished="print",
 institution="VUT v Brně",
 year="2011",
 month="october",
 pages="401--410",
 publisher="VUT v Brně",
 type="conference paper"
}