Publication detail

Učební texty v distančním vzdělávání

POLCEROVÁ, M.

Original Title

Učební texty v distančním vzdělávání

Czech Title

Učební texty v distančním vzdělávání

Language

cs

Original Abstract

Příspěvek se zabývá různými typy učebních textů, které studující kombinované formy studia na Chemické fakultě Vysokého učení technického v Brně využívají ve výuce matematiky. Podle svého charakteru byly tyto učební texty rozděleny na statické, dynamické, specifické a programy. Článek tyto učební texty charakterizuje, hodnotí jejich klady i zápory a zároveň přináší první zkušenosti s jejich využíváním.

Czech abstract

Příspěvek se zabývá různými typy učebních textů, které studující kombinované formy studia na Chemické fakultě Vysokého učení technického v Brně využívají ve výuce matematiky. Podle svého charakteru byly tyto učební texty rozděleny na statické, dynamické, specifické a programy. Článek tyto učební texty charakterizuje, hodnotí jejich klady i zápory a zároveň přináší první zkušenosti s jejich využíváním.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT75259,
 author="Marie {Polcerová}",
 title="Učební texty v distančním vzdělávání",
 annote="Příspěvek se zabývá různými typy učebních textů, které studující kombinované formy studia na Chemické fakultě Vysokého učení technického v Brně využívají ve výuce matematiky. Podle svého charakteru byly tyto učební texty rozděleny na statické, dynamické, specifické a programy. Článek tyto učební texty charakterizuje, hodnotí jejich klady i zápory a zároveň přináší první zkušenosti s jejich využíváním.",
 address="Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava",
 booktitle="Sborník z 20. semináře Moderní matematické metody v inženýrství",
 chapter="75259",
 edition="první",
 howpublished="print",
 institution="Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava",
 year="2011",
 month="december",
 pages="79--83",
 publisher="Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava",
 type="conference paper"
}