Publication detail

RESHYVENT – Residential Hybrid Ventilation Projekt zaměřený na hybridní větrání v obytných budovách, řízené podle aktuálních požadavků, se zvláštním důrazem na zapojení obnovitelných zdrojů.

Original Title

RESHYVENT – Residential Hybrid Ventilation Projekt zaměřený na hybridní větrání v obytných budovách, řízené podle aktuálních požadavků, se zvláštním důrazem na zapojení obnovitelných zdrojů.

Czech Title

RESHYVENT – Residential Hybrid Ventilation Projekt zaměřený na hybridní větrání v obytných budovách, řízené podle aktuálních požadavků, se zvláštním důrazem na zapojení obnovitelných zdrojů.

Language

cs

Original Abstract

RESHYVENT je tříletý projekt pátého rámcového programu Evropské unie zaměřený na výzkum a vývoj hybridních větracích systémů, řízených na základě aktuálních požadavků, pro použití v obytných budovách. Projekt koordinuje společnost Cauberg-Huygen Consulting Engineers BV se sídlem v Holandsku. Tepelné ztráty větráním společně se spotřebou ventilátorů představují téměř 10% celkové spotřeby energie v zemích EU. Při použití hybridního větrání v obytných budovách lze v EU dlouhodobě očekávat úspory energie přibližně 64 PJ/rok. To představuje snížení produkce skleníkových plynů (v ekvivalentu k CO2) o 3,6 milionu tun za rok. Pro implementaci hybridního větrání v budovách je nezbytné získat více poznatků o principech a technologiích hybridních větracích systémů.

Czech abstract

RESHYVENT je tříletý projekt pátého rámcového programu Evropské unie zaměřený na výzkum a vývoj hybridních větracích systémů, řízených na základě aktuálních požadavků, pro použití v obytných budovách. Projekt koordinuje společnost Cauberg-Huygen Consulting Engineers BV se sídlem v Holandsku. Tepelné ztráty větráním společně se spotřebou ventilátorů představují téměř 10% celkové spotřeby energie v zemích EU. Při použití hybridního větrání v obytných budovách lze v EU dlouhodobě očekávat úspory energie přibližně 64 PJ/rok. To představuje snížení produkce skleníkových plynů (v ekvivalentu k CO2) o 3,6 milionu tun za rok. Pro implementaci hybridního větrání v budovách je nezbytné získat více poznatků o principech a technologiích hybridních větracích systémů.

BibTex


@inproceedings{BUT7462,
 author="Miroslav {Jícha} and Pavel {Charvát}",
 title="RESHYVENT – Residential Hybrid Ventilation Projekt zaměřený na hybridní větrání v obytných budovách, řízené podle aktuálních požadavků, se zvláštním důrazem na zapojení obnovitelných zdrojů.",
 annote="RESHYVENT je tříletý projekt pátého rámcového programu Evropské unie zaměřený na výzkum a
vývoj hybridních větracích systémů, řízených na základě aktuálních požadavků, pro použití
v obytných budovách. Projekt koordinuje společnost Cauberg-Huygen Consulting Engineers BV se sídlem v Holandsku.
Tepelné ztráty větráním společně se spotřebou ventilátorů představují téměř 10% celkové spotřeby
energie v zemích EU. Při použití hybridního větrání v obytných budovách lze v EU dlouhodobě
očekávat úspory energie přibližně 64 PJ/rok. To představuje snížení produkce skleníkových plynů
(v ekvivalentu k CO2) o 3,6 milionu tun za rok. Pro implementaci hybridního větrání v budovách je
nezbytné získat více poznatků o principech a technologiích hybridních větracích systémů.",
 address="SEVEn Praha",
 booktitle="EEBW 2002",
 chapter="7462",
 institution="SEVEn Praha",
 year="2002",
 month="november",
 pages="438",
 publisher="SEVEn Praha",
 type="conference paper"
}