Publication detail

Highstrength steel plasma welding.

KUBÍČEK, J.

Original Title

Vysokopevnostní oceli a jejich technologické zpracování

Czech Title

Vysokopevnostní oceli a jejich technologické zpracování

English Title

Highstrength steel plasma welding.

Type

conference paper

Language

cs

Original Abstract

Byly svařovány oceli Domex 550 a 700 a dále Hardox 400 a 550. Plným průvarem plazmového paprsku celou tloušťkou materiálu - key hole svařování. Mechanické vlastnosti svarů u ocelí Domex odpovídají základnímu materiálu.U ocelí Hardox jsou o 20% nižší. Měření tvrdosti odpovídá zkouškám pevnosti v tahu. Výsledky jsou veli dobré.

Czech abstract

Byly svařovány oceli Domex 550 a 700 a dále Hardox 400 a 550. Plným průvarem plazmového paprsku celou tloušťkou materiálu - key hole svařování. Mechanické vlastnosti svarů u ocelí Domex odpovídají základnímu materiálu.U ocelí Hardox jsou o 20% nižší. Měření tvrdosti odpovídá zkouškám pevnosti v tahu. Výsledky jsou veli dobré.

English abstract

Steels Domex 550 and 700 item Hardox 400 and 550 equal for welding. Plasma beam penetration whole material thickness - key hole welding.Tensile properties weld near steel Domex such as parent material. Steel Hardox be about 20% lower. Hardness metering matches testing tensile strength. Record are very good.

Keywords

Highstrength steel, welding, plasma, key-hole, Hardox, Domex.

RIV year

2011

Released

20.06.2011

ISBN

978-80-01-04852-8

Book

Odborná konference s mezinárodní účastí Technologické fórum 2011 Kouty

Edition

ČVUT Praha

Edition number

1

Pages from

132

Pages to

140

Pages count

168

BibTex


@inproceedings{BUT74254,
 author="Jaroslav {Kubíček}",
 title="Vysokopevnostní oceli a jejich technologické zpracování",
 annote="Byly svařovány oceli Domex 550 a 700 a dále Hardox 400 a 550. Plným průvarem plazmového paprsku celou tloušťkou materiálu - key hole svařování. Mechanické vlastnosti svarů u ocelí Domex odpovídají základnímu materiálu.U ocelí Hardox jsou o 20% nižší. Měření tvrdosti odpovídá zkouškám pevnosti v tahu. Výsledky jsou veli dobré.",
 booktitle="Odborná konference s mezinárodní účastí Technologické fórum 2011 Kouty",
 chapter="74254",
 edition="ČVUT Praha",
 howpublished="electronic, physical medium",
 year="2011",
 month="june",
 pages="132--140",
 type="conference paper"
}