Publication detail

Zesilování zděných kleneb dodatečně vkládanou výztuží

Original Title

Zesilování zděných kleneb dodatečně vkládanou výztuží

Czech Title

Zesilování zděných kleneb dodatečně vkládanou výztuží

Language

cs

Original Abstract

Využití vyztuženého zdiva a použití výztuží k dodatečnému zesilování zděných konstrukcí patří v dnešní době již k běžným stavebním postupům. Rozšíření vyztuženého zdiva, ať již nového nebo dodatečně zesíleného, si vyžádalo ověření používaných návrhových postupů, a to i vzhledem k různorodosti používaných materiálů. Článek prezentuje výsledky experimentální části na vyztužených zděných klenbách, jejich srovnání s matematickými modely a srovnávacími výpočty v oblasti dodatečného vyztužování zděných kleneb nepředpjatou výztuží.

Czech abstract

Využití vyztuženého zdiva a použití výztuží k dodatečnému zesilování zděných konstrukcí patří v dnešní době již k běžným stavebním postupům. Rozšíření vyztuženého zdiva, ať již nového nebo dodatečně zesíleného, si vyžádalo ověření používaných návrhových postupů, a to i vzhledem k různorodosti používaných materiálů. Článek prezentuje výsledky experimentální části na vyztužených zděných klenbách, jejich srovnání s matematickými modely a srovnávacími výpočty v oblasti dodatečného vyztužování zděných kleneb nepředpjatou výztuží.

BibTex


@article{BUT74105,
 author="Martin {Zlámal} and Petr {Štěpánek}",
 title="Zesilování zděných kleneb dodatečně vkládanou výztuží",
 annote="Využití vyztuženého zdiva a použití výztuží k dodatečnému zesilování zděných konstrukcí patří v dnešní době již k běžným stavebním postupům. Rozšíření vyztuženého zdiva, ať již nového nebo dodatečně zesíleného, si vyžádalo ověření používaných návrhových postupů, a to i vzhledem k různorodosti používaných materiálů. Článek prezentuje výsledky experimentální části na vyztužených zděných klenbách, jejich srovnání s matematickými modely a srovnávacími výpočty v oblasti dodatečného vyztužování zděných kleneb nepředpjatou výztuží.",
 address="FAST ČVUT Praha, FAST VUT Brno, FAST VŠB TU Ostrava, ČKAIT",
 chapter="74105",
 institution="FAST ČVUT Praha, FAST VUT Brno, FAST VŠB TU Ostrava, ČKAIT",
 number="8",
 volume="2011",
 year="2011",
 month="october",
 pages="225--232",
 publisher="FAST ČVUT Praha, FAST VUT Brno, FAST VŠB TU Ostrava, ČKAIT",
 type="journal article - other"
}