Publication detail

Ověření odolnosti betonů z vápencových cementů vůči agresivním prostředím

VÁLEK, J. BODNÁROVÁ, L.

Original Title

Ověření odolnosti betonů z vápencových cementů vůči agresivním prostředím

Czech Title

Ověření odolnosti betonů z vápencových cementů vůči agresivním prostředím

Language

cs

Original Abstract

Aktuální výroba cementu značně zatěžuje životní prostředí a má vysoké nároky na energii. Spotřeba a výroba cementu roste a tím pádem roste i vliv na životní prostředí a spotřebu energie. Mezinárodní protokoly vyžadují při výrobě cementu snižovat emise skleníkových plynů vznikající při pálení slínku. Směsné cementy představují možnost snížení ekologické, energetické a ekonomické náročnosti výroby cementových pojiv. Práce se zabývá testováním vlastností nových typů cementů - portlandské cementy směsné s vápencem. Kompatibilita směsných cementů s vápencem a přísadami pro výrobu betonu je zjišťována pomocí reologických vlastností čerstvých cementových past, které jsou měřeny v rotačním viskozimetru v různém čase pasty. Příspěvek uvádí použitelnost uvedených směsných portlandských cementů v betonu a výsledky zkoušek fyzikálně-mechanických vlastností betonu s tímto druhem cementu

Czech abstract

Aktuální výroba cementu značně zatěžuje životní prostředí a má vysoké nároky na energii. Spotřeba a výroba cementu roste a tím pádem roste i vliv na životní prostředí a spotřebu energie. Mezinárodní protokoly vyžadují při výrobě cementu snižovat emise skleníkových plynů vznikající při pálení slínku. Směsné cementy představují možnost snížení ekologické, energetické a ekonomické náročnosti výroby cementových pojiv. Práce se zabývá testováním vlastností nových typů cementů - portlandské cementy směsné s vápencem. Kompatibilita směsných cementů s vápencem a přísadami pro výrobu betonu je zjišťována pomocí reologických vlastností čerstvých cementových past, které jsou měřeny v rotačním viskozimetru v různém čase pasty. Příspěvek uvádí použitelnost uvedených směsných portlandských cementů v betonu a výsledky zkoušek fyzikálně-mechanických vlastností betonu s tímto druhem cementu

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT72884,
 author="Jaroslav {Válek} and Lenka {Bodnárová}",
 title="Ověření odolnosti betonů z vápencových cementů vůči agresivním prostředím",
 annote="Aktuální výroba cementu značně zatěžuje životní prostředí a má vysoké nároky na energii. Spotřeba a výroba cementu roste a tím pádem roste i vliv na životní prostředí a spotřebu energie. Mezinárodní protokoly vyžadují při výrobě cementu snižovat emise skleníkových plynů vznikající při pálení slínku. Směsné cementy představují možnost snížení ekologické, energetické a ekonomické náročnosti výroby cementových pojiv. Práce se zabývá testováním vlastností nových typů cementů - portlandské cementy směsné s vápencem. Kompatibilita směsných cementů s vápencem a přísadami pro výrobu betonu je zjišťována pomocí reologických vlastností čerstvých cementových past, které jsou měřeny v rotačním viskozimetru v různém čase pasty. Příspěvek uvádí použitelnost uvedených směsných portlandských cementů v betonu a výsledky zkoušek fyzikálně-mechanických vlastností betonu s tímto druhem cementu",
 address="TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH",
 booktitle="CONSTRUMAT 2011 Zborník príspevkov zo XVII. konferencie s medzinárodnou účasťou",
 chapter="72884",
 edition="Jozef Junák, Nadežda Števulová, Adriana Eštoková, Alena Sičáková",
 howpublished="print",
 institution="TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH",
 year="2011",
 month="june",
 pages="181--186",
 publisher="TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH",
 type="conference paper"
}