Publication detail

Noise of Cold Emission Cathode

KNÁPEK, A. GRMELA, L. ŠIKULA, J. HOLCMAN, V. DELONG, A.

Original Title

Noise of Cold Emission Cathode

Czech Title

Šum studenoemisní katody

English Title

Noise of Cold Emission Cathode

Type

conference paper

Language

en

Original Abstract

The paper deals with a spectroscopic method intended for characterization of virgin oxide and resin-coated cold emission cathodes. The noise spectroscopy in time and frequency domain is based on measuring cathode voltage noise, in ultrahigh vacuum conditions ~ 2 x 10-5 Pa. These conditions are required in order to avoid environment interaction with ions, which are present in the vacuum chamber, and also to reduce the influence of the electron- induced desorption and adsorption, which poses one of the significant noise sources. For these experiments, cold cathode with epoxy-resin coating was prepared. A comprehensive investigation was carried out to determine particular noise sources and to compare clean cathodes with the resin-coated one, in order to describe influence of the oxide and dielectric epoxy layer on to the emission current stability. Spectra obtained, for various emission currents at different voltages, are described and explained. The results suggest that the resin-layer changes cathode performance and extends its durability.

Czech abstract

Příspěvek se zabývá šumovou spektroskopií v časové a frenkveční oblasti, jež je založená na měření napěťové spektrální hustoty šumu katod. Ta byla provádena v podmínkách ultra vysokého vakua, což je pro funkci nezbytné a vede ke snížení vlivu elektronově indukované adsorpce a desorpce, která představuje jeden z hlavníhch zdrojů eletrického šumu. Pro tyto experimenty byla vyrobena studenoemisní katoda s epoxidovou pryskyřicí na povrchu hrotu, na níž byl proveden srovnávací výzkum, který měl za cíl porovnat čisté katody a katody s deponovanou vrstvou, abychom popsali vliv oxidové vrstvy a dielektrika (epoxidu) na stability emisního proudu. Získaná spektra, pro různé hodnoty emisního proudu při různých napětích, jsou dále popsána a vysvětlena. Z výsledků plyne, že vrstva epoxidu prodlužuje životnost katody.

English abstract

The paper deals with a spectroscopic method intended for characterization of virgin oxide and resin-coated cold emission cathodes. The noise spectroscopy in time and frequency domain is based on measuring cathode voltage noise, in ultrahigh vacuum conditions ~ 2 x 10-5 Pa. These conditions are required in order to avoid environment interaction with ions, which are present in the vacuum chamber, and also to reduce the influence of the electron- induced desorption and adsorption, which poses one of the significant noise sources. For these experiments, cold cathode with epoxy-resin coating was prepared. A comprehensive investigation was carried out to determine particular noise sources and to compare clean cathodes with the resin-coated one, in order to describe influence of the oxide and dielectric epoxy layer on to the emission current stability. Spectra obtained, for various emission currents at different voltages, are described and explained. The results suggest that the resin-layer changes cathode performance and extends its durability.

Keywords

Noise spectroscopy, cold emission cathode, resin coated cathodes

RIV year

2011

Released

12.06.2011

Publisher

IEEE

Location

Toronto, Kanada

ISBN

978-1-4577-0191-7

Book

ICNF2011: 2011 21st International Conference on Noise and Fluctuations

Edition

1

Edition number

1

Pages from

84

Pages to

87

Pages count

4

BibTex


@inproceedings{BUT72372,
 author="Alexandr {Knápek} and Lubomír {Grmela} and Josef {Šikula} and Vladimír {Holcman} and Armin {Delong}",
 title="Noise of Cold Emission Cathode",
 annote="The paper deals with a spectroscopic method intended for characterization of virgin oxide and resin-coated cold emission cathodes. The noise spectroscopy in time and frequency domain is based on measuring cathode voltage noise, in ultrahigh vacuum conditions ~ 2 x 10-5 Pa. These conditions are required in order to avoid environment interaction with ions, which are present in the vacuum chamber, and also to reduce the influence of the electron- induced desorption and adsorption, which poses one of the significant noise sources. For these experiments, cold cathode with epoxy-resin coating was prepared. A comprehensive investigation was carried out to determine particular noise sources and to compare clean cathodes with the resin-coated one, in order to describe influence of the oxide and dielectric epoxy layer on to the emission current stability. Spectra obtained, for various emission currents at different voltages, are described and explained. The results suggest that the resin-layer changes cathode performance and extends its durability.",
 address="IEEE",
 booktitle="ICNF2011: 2011 21st International Conference on Noise and Fluctuations",
 chapter="72372",
 edition="1",
 howpublished="print",
 institution="IEEE",
 year="2011",
 month="june",
 pages="84--87",
 publisher="IEEE",
 type="conference paper"
}