Publication detail

Numerické modelování Aabergova sacího nástavce pomocí modelů turbulence k-eps RNG a LES

Original Title

Numerické modelování Aabergova sacího nástavce pomocí modelů turbulence k-eps RNG a LES

Czech Title

Numerické modelování Aabergova sacího nástavce pomocí modelů turbulence k-eps RNG a LES

Language

cs

Original Abstract

Článek popisuje výsledky numerického modelování Aabergova sacího nástavce pomocí komerčního CFD kódu STAR-CD. Zde zmíněných výsledků bylo dosaženo změnami provozních parametrů nástavce (různé průtoky, jak přívodní, tak odsávaný), změnami geometrie nástavce (průměr přívodní příruby, šířka přívodní štěrbiny) a použitím dvou modelů turbulence (k-e RNG a LES).

Czech abstract

Článek popisuje výsledky numerického modelování Aabergova sacího nástavce pomocí komerčního CFD kódu STAR-CD. Zde zmíněných výsledků bylo dosaženo změnami provozních parametrů nástavce (různé průtoky, jak přívodní, tak odsávaný), změnami geometrie nástavce (průměr přívodní příruby, šířka přívodní štěrbiny) a použitím dvou modelů turbulence (k-e RNG a LES).

BibTex


@inproceedings{BUT6998,
 author="Vladimír {Krejčí} and Miroslav {Jícha}",
 title="Numerické modelování Aabergova sacího nástavce pomocí modelů turbulence k-eps RNG a LES",
 annote="Článek popisuje výsledky numerického modelování Aabergova sacího nástavce pomocí komerčního CFD kódu STAR-CD. Zde zmíněných výsledků bylo dosaženo změnami provozních parametrů nástavce (různé průtoky, jak přívodní, tak odsávaný), změnami geometrie nástavce (průměr přívodní příruby, šířka přívodní štěrbiny) a použitím dvou modelů turbulence (k-e RNG a LES).",
 address="neuvedeno",
 booktitle="Sborník 20. mezinárodní konference pracovníků kateder a ústavů vyučujících mechaniku tekutin a termomechaniku",
 chapter="6998",
 institution="neuvedeno",
 year="2001",
 month="january",
 pages="117",
 publisher="neuvedeno",
 type="conference paper"
}